Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Analýza určovania parametrov geodetickej siete a polygónového ťahu
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Viktor Vavruš
Výškový monitoring objektu Panorama City Bratislava počas výstavby
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Marek Vozár
Navigácia osôb pomocou inerciálnych meracích jednotiek
     Vedúci: Ing. Ján Erdélyi Riešiteľ: Stanislav Balamuta
Transformácia mračien bodov získaných TLS
     Vedúci: Ing. Ján Erdélyi Riešiteľ: Richard Honti
Určovanie posunov visutej oceľovej konštrukcie lávky využitím TLS
    Vedúci: Ing. Ján Erdélyi, PhD. Riešiteľ: Martina Štítna
Fotogrametrické kalibračné polia
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Miroslav Melich
Testovanie systému na určovanie polohy - MULTILUX
     Vedúci: Ing. Ľubica Ilkovičová Riešiteľ: Jozef Hendrichovský
Geodetické práce pri príprave a realizácii líniových stavieb
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Ing. Zoltán Fekt
Stabilita siete vzťažných bodov pri meraní posunov a pretvorení
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Ján Mikuš
Analýza presnosti určenia polohy bodu technológiou GNSS v sieťach SKPOS a SMARTNET
    Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Ľuboš Helienek
Meranie dynamických posunov pomocou univerzálnych meracích staníc
    Vedúci: Ing. Imrich Lipták Riešiteľ: Pavol Cmarko
Stabilita siete vzťažných bodov pri meraní zvislých posunov mostného objektu
    Vedúci: Ing. Imrich Lipták Riešiteľ: Martin Kasala
Využitie digitálnej fotogrametrie pri dokumentácii cintorínov
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš, PhD. Riešiteľ: Barbora Grešková
Digitalizácia stavebného objektu za účelom prezentácie v interaktívnom webovom prehliadači
    Vedúci: Ing. Marián Marčiš, PhD. Riešiteľ: Lucia Lessová
Overenie digitálnej kamery GoPro pre fotogrametrické účely
    Vedúci: Ing. Ondrej Trhan Riešiteľ: Peter Záborský
Konverzie údajov v CAD programoch
    Vedúci: Ing. Robert Geisse, PhD. Riešiteľ: Patrícia Čepelová
Tvorba operátu geometrického plánu
    Vedúci: Ing. Robert Geisse, PhD. Riešiteľ: Matej Pisár
Dedenie zo zákona
    Vedúci: Ing. Petra Nemcová Riešiteľ: Dominika Ferancová
Ťarchy a iné obmedzenia pri nakladaní a užívaní nehnuteľnosti
    Vedúci: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. Riešiteľ: Žofia Kosorínová
Nečinný kataster - ako sa brániť?
    Vedúci: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. Riešiteľ: Martina Štrbová