Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Fotogrametrické zhustenie vlícovacích bodov metódou nezávislých modelov
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Peter Roziak
Fotogrametrické zhustenie vlícovacích bodov automatickou aerotrianguláciou
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Ondrej Jánov
Zber údajov pre projekt sanácie skalného zárezu digitálnou fotogrametriou
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Bc. Anton Šimončič
Digitálna fotogrametria a jej využitie pri dokumentácii kultúrnych pamiatok
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Andrej Borza
Kalibrácia stolového skenera
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Bc. Dušan Stehel
Rekonštrukcia objektu z rôznorodých digitálnych snímok
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Bc. Martin Riška
Fotogrametrické modelovanie ľudskej tváre
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Bc. Patrik Krumpál
Digitálna stereofotogrametria ako nástroj pre meranie fasád
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Bc. Michal Janíček
Vplyv vzdialenosti objektu a laserového skeneru na geometrické parametre modelu
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Miriam Zámečníková Bc. Katarína Popluhárová
Analýza modelov získaných technológiou laserového skenovania
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Miriam Zámečníková Bc. Anna Bakošová
Tvorba modelu žeriavovej dráhy s využitím metódy laserového skenovania.
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Miroslav Kováč Bc. Katarína Timurová
Kódový zber údajov pri tvorbe digitálnej ZMD
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Konzultant: Ing. Peter Kyrinovič Bc. Lucia Namešpetrová
Návrh štruktúry a technológie na tvorbu digitálnej mapy mesta
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Andrea Včelková
Návrh štruktúry a technológie na tvorbu digitálnej mapy závodu
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Miroslav Žáčik
Matematicko-štatistická analýza lokálnych geodetických sietí
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Viera Babecová
Geodetické činnosti pri výstavbe a prevádzke lyžiarskych stredísk
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Juraj Fábian
Testovanie stability univerzálnych meračských staníc
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Jozef Hanousek
Testovanie stability digitálnych nivelačných prístrojov
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Adam Demény
Analýza presnosti spracovania výškopisu pomocou softwerových produktov
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Michal Pastír
Eliminácia systematického vplyvu z prostredia na určenie prevýšenia
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Miroslav Lipták
Kódový zber údajov za účelom vyhotovenia účelovej mapy
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Vladimír Dzurilla
Metódy určovania plošných obsahov
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Július Kriš
Vplyv prostredia na presnosť merania v geodetickej sieti
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Martin Bojsa
Vytyčovanie a kontrola výškových stavebných objektov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Igor Kopanica
Analýza výsledkov meraní vodorovných posunov vodnej stavby Ružín I.
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Milan Kavulič
Geodetická podpora pri zaťažovacích skúškach stavebných objektov
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Martin Bunček
Priestorový monitoring plavebných komôr vodnej stavby Gabčíkovo
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Michaela Němcová
Technicko-bezpečnostný dohľad na prečerpávacej vodnej elektrárni Čierny Váh
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Matej Zámečník
Dlhodobá priestorová kontrola vodnej stavby Brestovec
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Peter Lužák
Geodetická kontrola stability mostného diaľničného objektu
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Jozef Štefanica
Geodetický monitoring vybraných objektov jadrových elektrární na Slovensku
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Peter Petalík
Dlhodobé meranie a vyhodnotenie zvislých posunov diaľničného mostného objektu
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Jana Rindošová
Experimantálne overenie nivelačných prístrojov z aspektu merania zvislých posunov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Ján Šajban
Zaťažovacie skúšky mostných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Miroslava Humajová
Projekt na meranie zvislých posunov mostných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Anna Jelchová
Testovanie elektronických diaľkomerov s pasívnym odrazom
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Pavol Mišto
Meranie zvislých posunov obchodného centra
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Marek Slivovič
Geodetické práce pri zaťažovacích skúškach mostných objektov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Jaroslav Chudík
Určovanie geometrických parametrov komína
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Jozef Mišina
Testovanie a kalibrácia vodorovných kruhov teodolitov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Jozef Václavík

<- Späť