Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Zber údajov pre projekt sanácie skalného zárezu digitálnou fotogrametriou
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Ivana Pokorná
Fotogrametrické zhustenie vlícovacích bodov metódami analytickej aerotriangulácie
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Peter Roziak
Fotogrametrické metódy tvorby DMT, resp. DMR
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš Bc. Pavel Novák
Moderné technológie na meranie posunova pretvorení
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Ján Kotúľ
Meranie pretvorenia mostných konštrukciínetradičnými metódami
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Tibor Fűleky
Geodetické činnosti pri výstavbe obchodného komplexu
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Ondrej Ďaďan
Geodetické činnosti pri komplexnej obnoveželezničného zvrška
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Ondrej Holeša
Analýza posunov a pretvorení hrádze VD Ružín
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik Bc. Zoltán Klučka
Analyza metód merania skutočného stavu stavebného objektu
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Lenka Truhanová
Využitie technológie GPS a RTK pri určovani priestorových súradníc
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Martina Tucíková
Testovanie stability digitálnych nivelačných prístrojov
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Ivana Bacigálová
Testovanie stability univerzálnych meračských prístrojov
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Ľudmila Púčiková
Metódy určovania plošných obsahov
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol Bc. Július Kriš
Monitoring vodorovných posunov plavebnejkomory vodnej stavby Čuňovo
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Kamila Višniarová
Výsledky monitoringu vodorovných posunov vodnej stavby Ružín I.
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Milan Kavulič
Dlhodobý monitoring geometrických parametrov mostného objektu
     Vedúci: Prof. Ing. Vlastimil Staněk Bc. Júlia Turanová
Zameranie a spracovanie inžinierskych sietí
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Matej Sučík
Dlhodobé meranie zvislých posunov mostných objektov
     Vedúci: Ing. Gabriela Hostinová Bc. Michal Jariabka
Meranie posunov mostných objektov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Juraj Praženka
Meranie zvislých posunov obchodného centra
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Slivovič
Testovanie a kalibrácia vodorovných kruhov teodolitov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko Bc. Jozef Václavík
Monitorovanie zvislých posunov existujúcich stavebných objektov pri zakladaní novostavieb
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Bc. Martin Tuka
Priestorové zameranie a 3D modelovanie stavebných objektov
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Bc. Monika Matulová
Kalibrácia stolového skenera
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Bc. Dušan Stehel
Určenie empirickej presnosti digitálnych kamier Nikon D200 a Olympus C-8080 WZ
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Bc. Ivana Cepková

<- Späť