Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Projekt na meranie zvislých posunov vybraných objektov priemyselného závodu
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. István Győpős
Projekt na meranie posunov a pretvorení tunela Sitina
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Andrej Vágo
Projekt na meranie posunov a pretvorení lávky pre chodcov a cyklistov
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Lenka Gažúrová
Tvorba 3D modelov z údajov získaných laserovými skenermi.
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Ján Erdélyi
Meranie posunov vybraných objektov AE v Jaslovských Bohuniciach.
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Milan Kubiš
Testovanie funkcie ATR vybraných univerzálnych meracích staníc.
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Vladimír Baran
Testovanie snímačov naklonenia.
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Glogovský
Možnosti eliminácie vplyvu prostredia pri trigonometrickom meraní prevýšenia
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Elena Tomková
Analyza metód merania skutočného stavu stavebného objektu
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Lenka Truhanová
Využitie technológie GNSS pri meraní a vyhotoveni účelovej mapy
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Martina Tucíková
Testovanie stability digitálnych nivelačných prístrojov
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Juraj Nemec
Testovanie stability univerzálnych meračských prístrojov
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Matej Maco
Zameranie a výpočty bodov 2.triedy presnosti výškových polí
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Pavel Krejčík
Využitie technológie GPS a RTK pri určovaní priestorových súradníc
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Martina Tucíková
Meranie posunov a pretvorení mostných objektov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc.Michal Dibdiak
Testovanie elektronických tachymetrov podľa normy ISO 17 123
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Eva Mervová
Meranie posunov mosta Apollo v Bratislave
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Martin Ondriaš
Testovanie elektronických tachymetrov s pasívnym odrazom
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Eva Tesárová
Kalibrácia vodorovných kruhov teodolitov kalibračným zariadením SÚTN
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Jozef Václavík
Meranie skutočného tvaru stavebného objektu slinkového sila
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Ľuboš Bogár
Etapové výškové meranie okolitých objektov stavby EUROVEA Bratislava
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Dávid Duchoň
Geodetické meranie bodov vytyčovacej siete rýchlostnej komunikácie R1 Selenec - Beladice
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Igor Horváth
Geodetické meranie zimného štadióna O. Nepelu pre potreby rekonštrukcie
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Ľuboš Kormaník
Geodetické práce pre účely prístavby hotela TATRA na námestí 1. mája
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Šuran
Využitie digitálnych kamier pre aplikáciue pozemnej stereofotogrametrie
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Ján Gáborčík
Analýza metód aerotriangulácie
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Július KÖSZAGA
Priestorové modelovanie bodov blízkou fotogrametriou
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Michal Beliš
Testovanie fotogrametrického skenera "Photomodeler Scanner"
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Matúš Nemčík
Tvorba modelov umeleckých diel
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Marián Marčiš

<- Späť