Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Snímkové triangulácie
     Vedúci: Prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD. Riešiteľ:
Meranie posunov mosta Apollo cez Dunaj v Bratislave
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Imrich Lipták
Určovanie posunov a pretvorení veľkých mostných objektov počas prevádzky
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Michal Greguška
Testovanie stability a presnosti určenia latového úseku nivelačným prístrojom DiNi12
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Marek Šefčík
Kvalita 3D modelu určeného z údajov získaných TLS a SMS
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Matej Kubík
Aplikácia série noriem ISO 17 123 v podmienkach geodetickej praxe v SR
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Tibor Szobonya
Možnosti eliminácie vplyvu prostredia pri trigonometrickom meraní prevýšenia
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Križ
Analyza metód merania skutočného stavu stavebného objektu
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Lenka Truhanová
Využitie technológie GNSS pri meraní a vyhotoveni účelovej mapy
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Martina Tucíková
Testovanie stability digitálnych nivelačných prístrojov
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Alena Matušková
Testovanie stability univerzálnych meračských prístrojov
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Darina Smolková
Zameranie a výpočty bodov 2.triedy presnosti výškových polí
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Michal Rybár
Zameranie bodov vytyčovacej siete metódou GNSS a ich spracovanie
     Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Juraj Skáčani
Geodetický monitoring mostných objektov
     Vedúci: prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Pavlov
Tvorba 3D mapových podkladov kombináciou GNSS a terestrických meraní
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Miroslava Šufliarská
Spracovanie 3D modelu územia a priestorové vytýčenie komunikácie v teréne
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Katarína Hoďová
Testovanie a kalibrácia vodorovných kruhov geodetických prístrojov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Matúš Moravčík
Testovanie geodetických prístrojov podľa ISO 17123
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Turčány
Meranie posunov mostných objektov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Brunčák
Analýza metód priestorového zamerania 3D objektu a ich porovnanie
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Tomáš Kozár
Geodetické zameranie a zobrazenie modelu objektu v tvare 3D
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Micgal Kalis
Možnosti spracovania výškových údajov a ich analýza presnosti
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Dana Harvančáková
Overenie stability bodov výškového bodového poľa metódou geometrickej nivelácie (PN)
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Gabriela Gábová
Súčasný odhad neznámych parametrov a charakteristík presnosti meracieho systému v geodetickej sieti
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Maroš Mizera
Testovanie fotogrametrického skenera „Photomodeler Scanner“
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Matúš Nemčík
Digitalizácia umeleckých predmetov
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Vladimír Kľoc
Geodetické metódy pri dokumentácii archeologických nálezísk
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Juraj Voška
Merania relatívnych posunov digitálnymi kamerami
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Šingliar
Dokumentácia pamiatkovej stavby laserovým skenovaním
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Marián Hrčka

<- Späť