Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Určovanie priestorovej polohy objektov technológiou WLAN
   Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ:Bc. Martin Baňkos
Automatizované meranie posunov a pretvorení mostných konštrukcií
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Debnár
Určovanie posunov a pretvorení mostných objektov terestrickými laserovými skenermi
     Vedúci: Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Gabriel Vladár
Geodetické meranie bodov vytyčovacej siete pre rekonštrukciu železničných tratí
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Veronika Mareková
Testovanie stability digitálnych nivelačných prístrojov 2 TP
     Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Mária Mlynáriková
Fotogrametrické meranie objektu s cieľom jeho prezentácie interaktívnym prehliadačom
    Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Petra Pechová
Využitie technológie GNSS a terestrických metód pri určovaní priestorových súradníc
    Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Martina Tucíková
Meranie a vyhotovenie účelovej mapy pre rekonštrukciu železničných trati
    Vedúci: Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Ivana Teťáková
Dlhodobé meranie zvislých posunov mostných objektov
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Mgr. Bc. Ivana Fašáneková
Tvorba 3D modelov geodetickými metódami
     Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Juraj Paulík
Analýza presnosti súradníc pozorovaných bodov získaných geodetickými metódami
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Martin Bugáň
Možnosti spracovania výškových údajov a ich zhodnotenie
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Miroslav Kloska
Možnosti terestrického laserového skenovania pri meraní deformácií objektov
     Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Renáta Kmeťková
Dokumentácia archeologických nálezísk geodetickými metódami
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Juraj Voška
Geometrická kvalita plôch určených fotogrametrickým skenovaním
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Dominika Jenčová
Možnosti digitálnej kamery stredného formátu v leteckom snímkovaní
     Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Lepáček
Kontrola stability mosta využitím GNSS
Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Bc. Mário Barančík
Kalibrácia dvojosového snímača naklonenia Leica Nivel220
Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Bc. Jana Gáliková
Meranie dynamických vlastností mosta Apollo v Bratislave
Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Bc. Maroš Vailing
Testovanie presnosti určenia prevýšenia digitálnym nivelačným systémom
Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Riešiteľ: Bc. Veronika Gáliková
Odhad parametrov výškovej siete z terestrických a družicových meraní
Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Riešiteľ: Bc. Lucia Liptáková

<- Späť