Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

 Navigácia objektov pohybujúich sa vo vnútorných priestoroch
   Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Martin Janoška
 Určovanie priestorovej polohy objektov využitím IMS
   Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Tomáš Murín
 Možnosti využitia údajov získaných TLS pre nedeštruktívny archeologický prieskum
   Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Gabriela Goldiňáková
 Meranie a vyhotovenie účelovej mapy pre rekonštrkciu železničných tratí
   Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Michaela Krištofíková
 Vplyv horizontálnej refrakcie na meranie v geodetickej sieti 
   Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Michaela Gnidová
 Aplikácia terestrického laserového skenovania v inžinierskej geodézie 
   Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Jozef Šimko
Fotogrametrická rekonštrukcia ruín kostola sv. Kozmu a Damiána
   Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Alena Teľuchová
Testovanie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17123
   Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Lukáš Bujňák 
Využitie laserinterferometrie pri kalibračných a testovacích meraniach
   Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ:Bc. Terézia Bittnerová  
Geodetický monitoring dynamických pretvorení technologického zariadenia
   Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ:Bc. Silvia Poláčková
Automatizovaný monitoring stability oceľovej konštrukcie mosta
   Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ:Bc. Radovan Karásek
 Matematické modely na vyjadrenie vplyvu vertikálnej refrakcie pri spracovaní výškových sietí 
   Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Riešiteľ: Bc. Adriana Compeľová

<- Späť