Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

 Topografické mapovanie systémom Gatewing X100
   Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Ondrej Trhan
 Geodetický monitoring objektov protipovodňovej ochrany
   Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Vladimír Sedlák
 Využitie laserinterferometrie pri kalibračných a testovacích meraniach
   Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Terézia Bittnerová
 Navigácia objektov pohybujúcich sa vo vnútorných priestoroch
   Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Martin Jánoška
Určovanie posunov a pretvorení Mosta Slobody využitím TLS
   Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Branislav Hroššo
Realizácia pripájacích meraní v podzemných priestoroch využitím IMS
   Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. Riešiteľ: Bc. Ján Závodný
 Monitorovanie dynamických pretvorení Mosta SNP cez Dunaj v Bratislave
   Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Bc. Pavol Kajánek
 Testovanie systému AutoLock univerzálnej stanice Trimbel S8
   Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Bc. Dominok Laufík
 Detekcia odľahlých meraní pri spracovaní geodetických sietí pomocou robustných štatistických metód
   Vedúci: Ing. Miroslav Lipták, PhD. Riešiteľ: Bc. Jakub Dlhý
 Geodetické práce pre rekonštrukciu železničných tratí
   Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Monika Urbanová
 Testovanie stability a presnosť zberu priestorových údajov prístrojom Trimble S8 DR plus robotic
   Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Peter Záthurecký
 Geodetické meranie bodov vytyčovacej siete rýchlostnej komunikácie R1 Beladice – Tekovské Nemce
   Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Miloš Zboja

<- Späť