Prejsť na obsah
Katedra geodézie

<- Späť

Geodetický monitoring cementárne Holcim počas demolačných prác
   Vedúci: Ing. Marek Bajtala, PhD. Riešiteľ: Bc. Juraj Breza
Dokumentovanie dopravných nehôd využitím TLS
   Vedúci: Ing. Ján Erdélyi, PhD. Riešiteľ: Bc. Martin Kršiak
Lokalizácia osôb vo vnútornom prostredí budov
   Vedúci: Ing. Ján Erdélyi, PhD. Riešiteľ: Bc. Michal Guzma
Digitalizácia sôch pre pamiatkovú dokumentáciu a reštaurovanie
   Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. Matúš Tepličanec
Digitálna rekonštrukcia pozostatkov mayských štruktúr z oblasti Uaxactún
   Vedúci: Ing. Marek Fraštia, PhD. Riešiteľ: Bc. 
Meranie zvislých posunov objektov protipovodňovej ochrany
   Vedúci: Ing. Ján Ježko, PhD. Riešiteľ: Bc. Vladimír Holíček
Testovanie snímačov naklonenia
   Vedúci: Ing. Peter Kyrinovič, PhD. Riešiteľ: Bc. Jozef Nemec
Určovanie dynamických vlastností mostných konštrukcií pomocou optických snímačov
   Vedúci: Ing. Imrich Lipták, PhD. Riešiteľ: Bc. Michal Hlavina
Fotogrametrická dokumentácia vysokých objektov
   Vedúci: Ing. Marián Marčiš, PhD. Riešiteľ: Bc. Branislav Janči
Meranie a vyhotovenie účelovej mapy pre rekonštrukciu električkových tratí
   Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Michal Kacián
Eliminácia vplyvu vertikálnej refrakcie pri trigonometrických meraniach prevýšení
   Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Jozef Petráš
Tvorba fyzikálneho modelu refrakcie na základe experimentálnych meraní
   Vedúci: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. Riešiteľ: Bc. Štefan Sečka
Tretia priestorová dimenzia  a kataster nehnuteľností
   Vedúci: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. Riešiteľ: Bc. Martina Čmelová
Zákonné vecné bremená
   Vedúci: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. Riešiteľ: Bc. Marián Kliman
Modelovanie spoločných zariadení a opatrení v projekte pozemkových úprav
   Vedúci: Ing. Robert Geisse, PhD. Riešiteľ: Bc. Darina Maslíková
3D model cintorína
   Vedúci: Ing. Robert Geisse, PhD. Riešiteľ: Bc. Klaudia Ostružlíková

<- Späť