Prejsť na obsah
Katedra telesnej výchovy

Telesná výchova je v študijnom programe ako povinný predmet zaradená v 1.roč. v ZS, v 2.roč. v ZS aj LS a v 3.roč v ZS. V ostatných ročníkoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia je zaradená ako výberová telesná výchova  .Pre študentov doktorandského štúdia ju ponúkame podľa ich záujmu

V súčasnom období ponúkame pre študentov nasledujúce telovýchovné aktivity:

 • aqua aerobik - posilňovacie a regeneračné cvičenia vo vode
 • basketbal - pre začiatočníkov a pokročilých, reprezentácia vo Vysokoškolskej lige
 • cvičenie s hudbou - aerobné cvičenie, posilňovanie, strečing
 • florbal - bezkontaktný hokej  s loptičkou pre začiatočníkov a pokročilých
 • futbal - pre začiatočníkov a pokročilých, reprezentácia vo VŠ lige
 • kondičná kulturistika  - posilňovacie cvičenia s činkami, strečing
 • plávanie - zdokonaľovací výcvik pre plavcov, základný plavecký výcvik pre neplavcov, reprezentácia vo VŠ lige
 • squash - pre pokročilých
 • tenis - pre pokročilých
 • turistika - turistické vychádzky v okolí Bratislavy
 • volejbal - pre začiatočníkov a pokročilých,  reprezentácia vo VŠ lige
 • zimné kurzy - zjazdové a bežecké lyžovanie, základy pobytu v zimnej prírode.
 • letné kurzy - turistika vo vysokohorskom prostredí, vodná turistika - splavy, zásady táborenia. Ochrana prírody a životného prostredia.
KTV sa stará aj o študentov  telesne oslabených, pre ktorých podľa druhu a stupňa oslabenia ponúka primerané športové aktivity /plávanie, turistiku, cvičenie s hudbou, aqua aerobik/.