Prejsť na obsah
Katedra telesnej výchovy

Vedúci katedry:
Mgr. Decký Marián, Phd.
Tel: 02/32 888 556
E-mail: marian.decky@stuba.sk
www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy

Zástupca vedúceho katedry:
Mgr. Cibulová Michaela
Tel: 02/32 888 252
E-mail: michaela.cibulova@stuba.sk
www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy

Helena Čepová

Výskumná pracovníčka:
Mgr. Čepová Helena
Tel:02/32 888 265
E-mail: helena.cepova@stuba.sk
www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy

Odborní asistenti:
Mgr. Herzánová Zuzana
Tel: 02/32 888 249
E-mail: zuzana.herzanova@stuba.sk
www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy

Mgr. Bartolčičová Barbora, PhD.
Tel: 02/32 888 268
E-mail: barbora.bartolcicova@stuba.sk
www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy

Viera Vojčíková

Sekretariát:
Vojčíková Viera
Tel: 02/32 888 264
E-mail: viera.vojcikova@stuba.sk
www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy

Na materskej dovolenke:

Mgr. Hikl Zuzana, PhD.
E-mail: zuzana.hikl@stuba.sk
ww.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy

Mgr. Kvetáková Lucia, PhD.

E-mail: lucia.kvetakova@stuba.sk
www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy