Prejsť na obsah
Katedra telesnej výchovy

Telesná výchova je v študijnom programe ako povinný predmet zaradená v 1. roč. v LS, v 2. roč. v ZS aj LS a v 3. roč v ZS. V ostatných ročníkoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia je zaradená ako výberová telesná výchova. Pre študentov doktorandského štúdia ju ponúkame podľa ich záujmu.

V súčasnom období ponúkame pre študentov nasledujúce telovýchovné aktivity:

 • aquagymnastika - posilňovacie a regeneračné cvičenia vo vode
 • basketbal - pre začiatočníkov a pokročilých, reprezentácia vo Vysokoškolskej lige
 • bedminton - športová hra pre začiatočníkov a pokročilých
 • cyklistika MTB - horská cyklistika v okolí Bratislavy
 • fitlopty - posilňovacie cvičenia s vlastnou váhou a fitloptami
 • florbal - bezkontaktný hokej  s loptičkou pre začiatočníkov a pokročilých
 • futbal - pre začiatočníkov a pokročilých, reprezentácia vo VŠ lige
 • kanoistika - získanie základných zručností pre vodné športy
 • plávanie - zdokonaľovací výcvik pre plavcov, základný plavecký výcvik pre neplavcov, reprezentácia vo VŠ lige
 • plážový volejbal - nácvik a zdokonaľovanie herných činností pre začiatočníkov a pokročilých
 • posilňovanie  - posilňovacie cvičenia s činkami ale aj vlastnou váhou, HIIT tréningy, kondičné programy, strečing
 • stolný tenis - pre začiatočníkov a pokročilých
 • športové lezenie - základy a zdokonaľovanie lezeckých techník na umelej stene
 • tenis - pre pokročilých
 • turistika - turistické vychádzky v okolí Bratislavy
 • volejbal - pre začiatočníkov a pokročilých, reprezentácia vo VŠ lige
 • zimné kurzy - zjazdové, bežecké lyžovanie, snowboarding, základy pobytu v zimnej prírode.
 • letné kurzy - turistika vo vysokohorskom prostredí, vodná turistika - splavy, zásady táborenia, cykloturistika. Ochrana prírody a životného prostredia.

KTVY sa stará aj o študentov telesne oslabených, pre ktorých podľa druhu a stupňa oslabenia ponúka primerané športové aktivity (plávanie, turistiku, fitlopty, aquagymnastika, posilňovanie).