Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

LAW
J.F. Gajniak, O. Gajniak, Spektrum STU Bratislava 2019, ISBN 978-80-227-4965-7


Príklady k stavebnému právu
J.F. Gajniak, Spektrum STU Bratislava 2018, ISBN 978-80-227-4873-5


Stavebné právo
J.F. Gajniak, Vydavateľstvo STU Bratislava 2016, ISBN 978-80-227-4671-7


Dejiny architektúry a staviteľstva
E. Duda, K. Heretiková, Nakladateľstvo STU Bratislava 2015, ISBN 978-80-227-4523-9


Autorské právo a právna úprava dizajnu
J.F. Gajniak, Nakladateľstvo STU Bratislava 2013, ISBN 978-80-227-3862-0


Pozemkové právo
J.F. Gajniak, Nakladateľstvo STU Bratislava 2011, ISBN 978-80-227-3494-3