Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

Publikácie 2021

Články

BARANOVÁ, Júlia. Právna a etická zodpovednosť architekta a projektanta. In Buildustry [elektronický zdroj]. Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 11-21. ISSN 2454-0382. BDF

BARANOVÁ, Júlia [50 %] - GAJNIAK, Ján Florián [50 %]. Výkon povolania a etika architekta/projektanta [elektronický zdroj], [CD-ROM]. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2021. online, 96 s. Edícia skrípt. ISBN 978-80-227-5151-3.

GAJNIAK, Ján Florián - GAJNIAK, Ondrej. Plagiátorstvo v stavebníctve - zasahovanie do práv tvorcov predmetov duševného vlastníctva. In Buildustry [elektronický zdroj]. Roč. 5, č. 1 (2021), CD-ROM, s. 8-21. ISSN 2454-0382. BDF

GAJNIAK, Ján Florián - GAJNIAK, Ondrej. Stavebný zákon - nová legislatívna úprava v Českej republike. In Buildustry [elektronický zdroj]. Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 33-38. ISSN 2454-0382. BDF

GAJNIAK, Ondrej. Koncept SMART CITY z definično-právneho hľadiska v zahraničí a v Slovenskej republike. In Buildustry [elektronický zdroj]. Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 39-48. ISSN 2454-0382. BDF


Publikácie 2020

Články

BRIATKA, Peter – BRIATKOVÁ, Jana – GAJNIAK, Ján Florián – CHAMULOVÁ, Barbara. Drobná stavba – veľký spor. In Buildustry [elektronický zdroj]. Roč. 4, č.1 (2020), CD-ROM, s. 7-9. ISSN 2454-0382. 

GAJNIAK, Ján Florián [50 %] - GAJNIAK, Ondrej [50 %]. Vplyv novely katastrálneho zákona na znaleckú činnosť – právna analýza. In Almanach znalca [elektronický zdroj]. Roč. 20, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 13-14. ISSN 1336-3174.

GAJNIAK, Ján Amos Florián [50 %] - GAJNIAK, Ondrej [50 %]. Hodnotenie právnych otázok v znaleckom posudku. In Almanach znalca [elektronický zdroj]. Roč. 20, č. 2 (2020), CD-ROM, s. 11-13. ISSN 1336-3174.


Publikácie 2019

Skriptá

GAJNIAK, Ján Florián [50 %] - GAJNIAK, Ondrej [50 %]. Law [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2019. CD-ROM, 98 s. Edícia skrípt. ISBN 978-80-227-4965-7.

Články

BARANOVÁ, Júlia [100 %]. Súhrnný prehľad legislatívnej úpravy ochrany životného prostredia v Slovenskej republike. In Buildustry [elektronický zdroj]. Roč. 3, č. 2 (2019), CD-ROM, s. 17-21. ISSN 2454-0382.

BARANOVÁ, Júlia [100 %]. Pôvod vzniku porúch bazénových fólií. In Czech Journal of Civil Engineering [elektronický zdroj]. Vol. 5, iss. 2 (2019), online, s. 7-14. ISSN 2336-7148.

BARANOVÁ, Júlia [100 %]. Analýza porúch fóliových povrchov bazénových konštrukcií. In Almanach znalca [elektronický zdroj]. Roč. 19, č. 1-2 (2019), CD-ROM, s. 31-34. ISSN 1336-3174.

GAJNIAK, Ján Florián [50 %] - GAJNIAK, Ondrej [50 %]. Komentár k niektorým právnym pojmom pri znaleckom dokazovaní. In Almanach znalca [elektronický zdroj]. Roč. 19, č. 1-2 (2019), CD-ROM, s. 3-4. ISSN 1336-3174.

GAJNIAK, Ján Florián [50 %] - GAJNIAK, Ondrej [50 %]. Trestná zodpovednosť znalca ako všeobecného subjektu podľa slovenskej a českej legislatívy. In Almanach znalca [elektronický zdroj]. Roč. 19, č. 1-2 (2019), CD-ROM, s. 38-40. ISSN 1336-3174.

GAJNIAK, Ondrej [50 %] - PRUDKAY RADOSLAV [50 %]. Komentár k niektorým otázkam a pochybeniam znalcov, vyskytujúcich sa v rámci znaleckého dokazovania podľa § 207 a nasl. CSP – Výška preddavku na znalečné. In Almanach znalca [elektronický zdroj]. Roč. 19, č. 1-2 (2019), CD-ROM, s. 13-14. ISSN 1336-3174.

GAJNIAK, Ján Florián [50 %] - GAJNIAK, Ondrej [50 %]. Zavádzanie nových právnych inštitútov do stavebnej praxe. In Buildustry [elektronický zdroj]. Roč. 3, č. 2 (2019), CD-ROM, s. 12-17. ISSN 2454-0382.


Publikácie 2018

Skriptá

GAJNIAK, Ján Florián: Examples of Building Law. 1. ed. Bratislava : Spektrum STU, 2018. 103 pp. ISBN 978-80-227-4873-5 (in Slovak)

Články

GAJNIAK, Ján Florián: Legal view of the Graduation of the Faculty of Civil Engineering of STU in Bratislava. In: Buildustry. Vol. 2, No. 2 (2018), CD-ROM, pp. 9-15. ISSN 2454-0382 (in Slovak)

GAJNIAK, Ján Florián - GAJNIAK, Ondrej: Remedies against a lawful decision of the building office. In: Almanach znalca. Vol. 18, No. 1 (2018), pp. 28-33. ISSN 1336-3174 (in Slovak)

GAJNIAK, Ján Florián: Comparison of the specificities of Slovak and Czech legislation for the offence of false expertise. In: Almanach znalca. Vol. 18, No. 3 (2018), CD-ROM, pp. 11-14. ISSN 1336-3174 (in Slovak)

GAJNIAK, Ondrej - BARANOVÁ, Júlia: Duplication of names and different meanings of legal institutes in construction law. In: Almanach znalca. Vol. 18, No. 3 (2018), CD-ROM, pp. 34-36. ISSN 1336-3174 (in Slovak)


Publikácie 2017

Články

GAJNIAK, Ján Florián - GAJNIAK, Ondrej. News in legislation in the context of expert activity. In: Almanach znalca. Vol. 17, Iss. 1 (2017), CD-ROM, pp. 9-11. ISSN 1336-3174. (in Slovak)

GAJNIAK, Ján Florián - GAJNIAK, Ondrej. Private axpert review - Legal and professional aspects. In: Almanach znalca. Vol. 17, Iss. 2 (2017), CD-ROM, pp. 3-6. ISSN 1336-3174. (in Slovak)

HERETIKOVÁ, Katarína. Ethical codes and financial institutions - Non-bank entities 1st part. In: FOR FIN. Vol. 4, Iss. 1 (2017), online, [8] p. ISSN 1339-5416. (in Slovakia)

HERETIKOVÁ, Katarína. Ethical codes and financial institutions - Non bank entities 2nd part. In: FOR FIN. Vol. 4, Iss. 2 (2017), online, [7] p. ISSN 1339-5416. (in Slovak)

HERETIKOVÁ, Katarína. Mutual funds in Slovakia In: FOR FIN. Vol. 4, Iss. 3 (2017), online, [6] p. ISSN 1339-5416. (in Slovak)

HERETIKOVÁ, Katarína. Investment limits in pension funds. In: FOR FIN. Vol. 4, Iss. 5 (2017), online, [6] p. ISSN 1339-5416. (in Slovak)