Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

JUDr. Janka Zajacová, PhD.
20 posch. č. dv. 8
tel.: 59274 220, 215
e-mail: janka.zajacova@stuba.sk

www.svf.stuba.sk/kat/HUV

doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
20 posch. č. dv. 11
tel.: +4212 592 74 216
e-mail: maria.zubkova@stuba.sk

Daniela Ondrejková
20 posch. č. dv. 9
tel.: +4212 592 74 228
e-mail: daniela.ondrejkova@stuba.sk

JUDr. Ján Florián Gajniak
20 posch. č. dv. 17
tel.: +4212 592 74 226
e-mail: jan.gajniak@stuba.sk

Ing. Júlia Baranová
20 posch. č. dv. 15
tel.: +4212 592 74 207
e-mail: julia.baranova@stuba.sk

JUDr. Ondrej Gajniak
20. posch., č. dv. 12
e-mail: ondrej.gajniak@stuba.sk

Mgr. Martina Porubčinová, PhD.
20 posch. č. dv. 15
tel.: +4212 592 74 207
e-mail: martina.porubcinova@stuba.sk