Prejsť na obsah
Katedra humanitných vied

JUDr. Janka Zajacová, PhD.
20 posch. č. dv. 8
tel.: 59274 220, 215
e-mail: janka.zajacova@stuba.sk

www.svf.stuba.sk/kat/HUV


Ing. Katarína Heretiková, PhD.
20 posch. č. dv. 12
tel.: 59274 216
e-mail: katarina.heretikova@stuba.sk

Mgr. Beáta Lisýová
20 posch. č. dv. 9
tel.: 59274 228
e-mail: beata.lisyova@stuba.sk

JUDr. Ján Florián Gajniak
20 posch. č. dv. 17
tel.: 59274 226
e-mail: jan.gajniak@stuba.sk

PhDr. Libor Bernát, PhD.
20. posch., č. dv. 12
e-mail: libor.bernat@stuba.sk

JUDr. Ondrej Gajniak
20. posch., č. dv. 12
e-mail: ondrej.gajniak@stuba.sk