Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Popis:

Laboratórium aerodynamiky budov I sa nachádza v areáli Centrálnych laboratórií Stavebnej fakulty STU v Bratislave – Trnávke. Je vybavené nízkorýchlostným aerodynamickým tunelom typu BLWT (Boundary Layer Wind Tunnel).

OBLASTI SPOLUPRÁCE :

 • meranie aerodynamických charakteristík profilov a modelov z oblasti stavebníctva a strojárenstva (budov, lietadiel, automobilov, vlakov, lodí, ich častí ale aj celých zostáv, atď.),
 • meranie rozloženia tlakov a tlakových polí na povrchu modelov a stanovenie aerodynamických koeficientov externého tlaku na povrchu modelu,
 • meranie prúdových a vírových polí v okolí modelovaných objektov,
 • meranie veterných prúdových polí nielen v štandardných, ale aj v zložitých topografických podmienkach, vplyv topografie na výsledné prúdové polia,
 • meranie rozptylu emisií nad modelovaným terénom v blízkom okolí emisného zdroja,
 • vizualizácia prúdenia (dym, héliové bubliny).

Prístrojové vybavenie:

 • Nízkorýchlostný aerodynamický tunel
 • 3D tlačiarne

Aerodynamický tunel

Aerodynamický tunel bol projekčne navrhnutý Výskumným a skúšobným leteckým ústavom a.s. Praha a dodávateľsky zrealizovaný spoločnosťou Konštrukta – Industry a.s. Trenčín. Aerodynamický tunel je konštruovaný ako tunel s otvoreným okruhom. Celková dĺžka tunela je 26,4 m, prierez tunela je 2,6 x 1,6 m, pričom objemový prietok vzduchu predstavuje 52 m3/s, celkový tlakový rozdiel dosahuje 915 Pa. Zariadenie umožňuje simuláciu náhodného charakteru vetra – vietor v hraničnej atmosférickej vrstve, rovnako ako aj ustáleného prúdenia s rovnomerným rozložením rýchlosti, na čo mu slúžia dva meracie priestory v sériovom usporiadaní :

 • Merací priestor č. 1 je situovaný v prednej časti tunela za lamelovou usmerňovacou mrežou. Je určený na výskum so zameraním na laminárne prúdenie. Merací priestor má šírku 2,6 m, dĺžku 3,0 m, výška je variabilná od 1,1 m do 1,6 m. Merací priestor je uspôsobený na vloženie kontrakčnej vložky. Týmto spôsobom sa dá svetlá výška lokálne upraviť a znížiť ešte o 0,3 m. Laminárne prúdenie je v rozsahu spojitej úpravy rýchlosti 3 až 32 m/s.
 • Merací priestor č. 2 je situovaný v zadnej časti vzduchového kanála pred ventilačnou jednotkou. Je určený na výskum so zameraním na turbulentné prúdenie. Merací priestor má šírku 2,6 m, dĺžku 3,0 m, výška je variabilná od 1,1 m do 1,6 m. Priestor je optimálny na vykonávanie modelových skúšok pri simulácii atmosférickej medznej vrstvy. Dosahované rýchlosti sú v rozsahu 0,3 až 15 m/s.

3D tlačiarne

3D tlačiareň ProJet 260C

Slúži na tlačenie 3D objektov pre potreby testovania v aerodynamickom tuneli a pre 3D tlač vybraných študentských projektov.

Parametre tlačiarne:

 • automatizované vkladanie/odstraňovanie/recyklácia prášku,
 • rýchle vkladanie zásobníka so spojivom (lepidlom),
 • rozlíšenie 300×450 DPI, minimálny rozmer je 0,41 mm,
 • 64 CMY farieb,
 • separátna komora pre odstraňovanie prášku,
 • rozmery tlačenej plochy: 185×236×132 mm,
 • rozmery tlačiarne: 740 × 790 × 1400 mm (so zatvoreným krytom),
 • 740 × 790 × 1830 mm (s otvoreným krytom),
 • hmotnosť: 166 kg,
 • maximálne hodnoty teploty prostredia: od 10 – 29,4 °C,
 • maximálne hodnoty vlhkosti prostredia: od 15 % – 70 % (nekondenzujúca),
 • hladina hluku: tlač: 57 dB, vyprázdňovanie prášku: 66 dB, vysávanie: 86 dB,
 • napájanie: 230 V~, 2,75 A, 50 – 60 Hz.

 

3D tlačiareň Prusa i3 MK3S + MULTI MATERIAL UPGRADE 2S

Slúži na tlačenie 3D objektov pre potreby testovania v aerodynamickom tuneli a pre 3D tlač vybraných študentských projektov.

Parametre tlačiarne:

 • technológia 3D tlače: FDM,
 • možnosť tlače s 5 materiálmi súčasne,
 • rozmery tlačenej plochy: 210×210×250 mm,
 • priemer filamentu: 1,75 mm,
 • tlačový materiál: PLA, ABS, nylon, HIPS, PETT, Laywood, Laybrick, FLEX,
 • minimálna hrúbka vrstvy: 0,05 mm,
 • rýchlosť tlače: 200 mm/s,
 • počet hláv: 1,
 • vyhrievaná podložka,
 • možnosti tlače: PC cez USB 2.0, SD karta,
 • napájanie: 230 V,
 • hmotnosť: 6,35 kg.