Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Katedra konštrukcií pozemných stavieb je profilovou katedrou študijného odboru "architektúra a pozemné stavby", na ktorom má ťažisko svojho pedagogického pôsobenia.


Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v predmetoch stavebnej tepelnej techniky, akustiky a denného osvetlenia.

Významne sa podiela na výchove nových vedeckých pracovníkov v postgraduálnom doktorantskom štúdiu vo vednom odbore "Teória a konštrukcie pozemných stavieb".

Je tiež známym a uzným vedecko-výskumným pracoviskom, hlavne v oblasti publikačnej činnosti doma aj v zahraničí.

Katedra spolupracuje s firmami stavebnej praxe, ako vo vývoji nových prvkov a detailov a ich experimentalnom fyzikalno-technickom overovaní tak aj v oblasti projektovania náročnych objektov bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodarskych stavieb.

Fakulta získala v roku 2017 certifikát EUR-ACE, ako jedna z mála stavebných fakúlt v Európe. Tento certifikát je pre bakalársky program pozemné stavby a architektúra, ktorého je katedra garantom.