Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Workshop V4BUILDINGS
Adoption of V4 buildings to nZEB standard using natural and bio-based materials

web projektu:
http://www.uwm.edu.pl/v4buildings/
Pozvánka na workshop
Adoption of V4 buildings to nZEB standard using natural and bio-based materials
Kedy? 27.04.2022 (Streda)
Kde? Stavebná fakulta STU v Bratislave - miestnosť B107 (BA-SvF-SVF B) - pri vstupe doprava (na 1. podlaží oproti Národnej banke)
Invitation to workshop
Adoption of V4 buildings to nZEB standard using natural and bio-based materials
When? 27.04.2022 (Wednesday)
Where? Faculty of Civil Engineering STUBA - B107
Program:
(bude zverejnený na fb stránke katedry a na webe katedry a fakulty, účasť je potrebná len na workshope od 9 do 12)
09:00-09:10 Welcome (Roman Rabenseifer – vice dean for international relations, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia)
09:10-9:40 Welcome + presentation (Lukáš Bosák, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia)
09:40-10:10 presentation (Karel Struhala, Brno University of Technology, Czech Republic)
10:10-10:30 coffee break + discussion
10:30-11:00 presentation (Piotr Kosiński, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
11:00-11:30 presentation (Balázs Nagy, Budapest University of Technology and Economics, Hungary)
11:30-12:00 Discussion
12:00-13:00 Lunch break
13:00-15:00 presentation of laboratories of Department of Building Construction Faculty of Civil Engineering STU in Bratislava (laboratories of roof research, Laboratory of Thermal Properties of Buildings, acoustics, aerodynamics, wind tunnel, VR and BIM classroom, twin rooms)
15:00 Closing ceremony

Čestný titul pre prof. Ing. Jozefa Hrašku, PhD.

IBPSA – International Building Performance Simulation Association udelila prof. Ing. Jozefovi Hraškovi, PhD. čestný titul IBPSA Fellow.

Medzinárodná organizácia IBPSA bola založená za účelom pokroku a propagácie vedy o modelovaní a simuláciách budov a techniky prostredia s cieľom zlepšiť navrhovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu nových a existujúcich budov na celom svete. Čestný titul IBPSA Fellow sa udeľuje členom, ktorí dosiahli uznanie v oblasti simulácií budov buď vyučovaním, výskumom, vývojom softvéru, pôvodnými prácami alebo aj aplikáciami simulácií na tvorbu významných budov. Jednotlivec musí byť v tejto oblasti aktívny najmenej 10 rokov.

Prof. Hraška bol ocenený počas slávnostného ceremoniálu na konferencii Building Simulation 2021 v Brugách v Belgicku, ktorá sa konala 1. – 3. septembra 2021.

Srdečne blahoželáme!

Text: doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer, prodekan pre zahraničné vzťahy


STRECHY 2020

Prihláška PREDNÁŠATEĽ

27. Bratislavské sympózium o strechách budov

Téma:  VLASTNOSTI KVALITNEJ STRECHY  

Termín:  25. - 26. 11. 2020 (streda, štvrtok)

Miesto: BRATISLAVA, hotel Bratislava

Vážení kolegovia.

Dovoľujeme si Vás pozvať k aktívnej účasti na sympóziu 

STRECHY 2020 ako PREDNÁŠATEĽOV.

Sympózium už tradične organizuje Cech strechárov Slovenska.  

Bližšie informácie sú v prílohách.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Kanceláriu CSS.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Prílohy:

Záväzná prihláška Záväzná prihláška
Prihláška Pozvánka


Návody G-suite pre prácu z domu

https://events.withgoogle.com/sk-gwg-praca-z-domu/#conten


STRECHY 2020

Cech strechárov Slovenska a Stavebná fakulta STU v Bratislave organizujú 27. BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM - STRECHY 2020. Uskutoční sa v dňoch 25.-26.11. 2020 v hoteli Bratislava. Hlavná téma sympózia: VLASTNOSTI KVALITNEJ STRECHY.


Memoriál Antonína Fajkoše

Ing. Barbora Kráľová, študentka a v súčasnosti doktorandka pôsobiaca na našej katedre, bola ocenená za svoju diplomovú prácu v 9. ročníku súťaže Memoriál Antonína Fajkoše v kategórií grafická práca. Memoriál je spomienkou na významného medzinárodného odborníka striech doc. Ing. Antonína Fajkoša, CSc. Súťaž je určená študentom vysokých škôl, ktorých práca je zameraná na riešenie strechy. Riešená strecha bola vegetačná pochôdzna, ktorá slúži najmä pre oddych zamestnancov výrobnej haly. Súčasťou strechy je bežecká dráha, svetlíky vo forme lavičiek a prestrešenie átria ETFE konštrukciou.

V kategórií detail sa na prvom mieste umiestnil bývalý študent Ing. Jozef Hurný, ktorý vo svojej diplomovej práci riešil objekt základnej školy s telocvičňou. Konštrukcia celého objektu bola riešená ako drevostavba.

      


Deň otvorených dverí 2020

Dňa 07.02.2020 sa na Stavebnej fakulte STUBA uskutočnil deň otvorených dverí. Bol tvorený formou interaktívnych prednášok. V stánku odboru PSA si budúci študenti mohli pozrieť termokameru, drony, 3D tlač, virtuálnu realitu a iné. Mohli si taktiež pozrieť výstupy prác našich študentov formou postrov. Nemalý záujem bol aj o informácie týkajúce sa študentského života. Veríme že sme všetky otázky vyčerpávajúco zodpovedali. Ďakujeme za návštevu a veríme, že sa s niektorými z vás uvidíme v zimnom semestri 2020/2021.

  


Deň otvorených dverí, 6. február 2020

 

Podrobný program Dňa otvorených dverí 2020 pripravujeme.

Ako vyzeral ten posledný, minuloročný? Tu je: 

Čo by ste nemali premeškať!
• Stánok Združenia študentov SvF
• Stánky všetkých Bc. študijných programov, odtiaľ vás nasmerujú na Tour de SvF
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tour de SvF v časoch    8.30    9.00    9.30
prehliadka laboratórií, telocvične a plavárne, knižnice;
prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce atď.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

11.00 – 11.45
hlavný program DOD v Aule akademika Bellu (B101):

• Otvorenie a privítanie účastníkov,
• Stavbárska olympiáda – ocenenie víťazov súťaže,
• Príhovor prodekanky pre vzťahy s verejnosťou,
• Ing. Norbert Kurilla, PhD., štát. taj. Ministerstva životného prostredia SR,
• Vzácne vedomosti ľudí z praxe, Ing. Ivan Bezák, PhD., gen. riaditeľ INGSTEEL, spol. s r.o.,
• Informácie o štúdiu, študijných programoch, prihláškach,
• Ubytovanie, športové aktivity a spoločenský život študentov SvF,
• Diskusia / ospravedlnenky.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tour de SvF v časoch    12.30    13.00    13.30
prehliadka laboratórií, telocvične a plavárne, knižnice;
prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce atď.


Výstava

Katedra KPS Vás pozýva na výstavu študentských záverečných prác Bakalárskeho štúdia PSA a Inžinierskeho štúdia AKP. Výstava sa koná v dňoch 20.01. - 30.01. 2020 vo výstavných priestoroch SvF (spojovacia chodba na 2.NP).