Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

BIM je skratka z názvu Building Information Modeling.

Teda v preklade informačné modelovanie budovy.
Tento termín bol prvýkrát použitý v roku 2002. Ide o pomerne nové označenie, preto má viacero definícií:

 

„Informačné modelovanie budovy (Building Information Modelling,
skrátene BIM) je proces vytvárania a správy dát o budove počas jej
životného cyklu.”
(zdroj: www.wikipedia.org)

„Digitálny model reprezentuje fyzický a funkčný objekt s jeho charakteristikami.
Slúži ako otvorená databáza informácií o objekte pre jeho
zrealizovanie a chod po dobu jeho užívania.”
(zdroj: NIBS-National Institute of Building Sciences, USA)

„BIM je organizovaný prístup ku zberu a využitiu informácií naprieč projektom.
V strede tohto úsilia sa nachádza digitálny model obsahujúci grafické a popisové
informácie o designe, konštrukciách a údržbe objektov.”
(zdroj: Strategy Paper for Government Construction Client Group from the BIM Industry Working Group, UK)

 

  

Z tohto vyplýva že v informačnom modelovaní budov by budova mohla byť preložená skôr ako stavba, pretože zahŕňa celý stavebný proces. Od návrhu, až po demoláciu.

Je treba si uvedomiť že BIM nie je počítačový program, ako si väčšina ľudí myslí. Nie je to ani 3D model budovy, ktorý je len časťou tohto celého systému. Je tu určitý postup a súhrn informácii, ktoré programy pracujúce s BIM používajú.

V stavebnej praxi sa v súčasnosti dostávajú do pozornosti programy BIM, ktoré zefektívňujú projekčnú činnosť. Prácu s BIM “softvérmi “ sme integrovali aj do výučby a stali sa jej neoddeliteľnou súčasťou. Ich kompatibilita s vizualizačnými programami, virtuálnou/akustickou realitou a následne s 3D tlačou ponúka študentom komplexný balíček nástrojov v pedagogickom procese porovnateľný so zahraničnými univerzitami, ktoré taktiež nasledujú najnovšie trendy vo výučbe.

 

BIM má svoje výhody:

  • šetrí čas
  • eliminuje chyby
  • zvyšuje produktivitu práce
  • zabezpečuje kontrolu nad celým projektom
  • zvyšuje konkurencieschopnosť a ziskovosť projektu

  

Využiva sa okrem iného aj na prepojenie výkresovej časti s výpočtovým programom na analýzu konštrukcie - zmena rozmerov sa okamžite premietne aj do výpočtov a všetkých nadväzujúcich výkresov.