Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Popis:

Laboratórium akustiky budov I sa nachádza v suterénnych priestoroch bloku B stavebnej fakulty STU na Radlinského 11 v Bratislave a pozostáva z akustických komôr na meranie akustických parametrov menších stavebných prvkov – otvorových výplní.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

 • stanovenie indexu vzduchovej nepriezvučnosti Rw (dB) nepriehľadných i transparentných častí obalových i deliacich konštrukcií budov,
 • stanovenie indexu vzduchovej nepriezvučnosti Rw (dB) sklených systémov pre transparentné konštrukcie budov (okná, zasklené steny),
 • stanovenie krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti horizontálnych deliacich konštrukcií stropov a podláh,
 • stanovenie pohltivosti materiálov určených na znižovanie hluku v interiéroch a v cestnej doprave.

Prístrojové vybavenie B&K:

 • Ručný analyzátor zvuku B&K typ 2250
 • Mikrofón B&K typ 4189
 • Všesmerový zdroj zvuku B&K typ 4292-L

 

Prístrojové vybavenie Norsonic:

 • Zvukový analyzátor Nor 140, 2 ks
 • Mikrofóny Nor 1225, 2 ks
 • Predzosilňovače Nor 1209, 2 ks
 • Mikrofónový kalibrátor Nor 1251
 • Všesmerový zdroj zvuku Nor 276
 • Výkonový zosilňovač Nor 280
 • Zdroj krokového hluku Nor 277
 • Nor 850 Riadiaci a vyhodnocovací program na meranie a vyhodnocovanie stavebno-akustických parametrov
 • Centrálna riadiaca a vyhodnocovacia jednotka Nor 850/D

Akustické komory

Akustické komory Stavebnej fakulty STU v Bratislave na Radlinského 11 boli vybudované na testovanie výplňových konštrukcií okien a dverí, deliacich a stropných konštrukcií. Komory sú umiestnené vedľa seba a nad sebou s objemom nad 53 m3. Do prevádzky boli uvedené v roku 1980.

Akustické laboratóriá umožňujú pomocou reproduktorovej sústavy vybudiť vysoké hladiny akustického tlaku vo vysielacej komore K2 pre zvislé konštrukcie (K3 pre vodorovné konštrukcie) a prijímať akustický signál po prechode meraným prvkom v prijímacej komore K1. Hladiny akustického tlaku sú snímané mikrofónom umiestneným na stojane v šiestich polohách vo vysielacej aj v prijímacej miestnosti, čo zabezpečuje reprezentatívne snímanie akustického poľa. Snímaný signál akustického tlaku je zaznamenávaný pomocou zvukomera vo frekvenčnom rozsahu 50 Hz až 5 kHz a v digitálnej forme pripravený na ďalšie spracovanie.

Každý meraný prvok osadený v skúšobnom mernom otvore simuluje skutočnú situáciu na stavbe.

Okrem vzduchovej nepriezvučnosti je možné merať aj krokovú nepriezvučnosť. V tomto prípade sa na budenie vo vysielacej miestnosti používa normové klopadlo.

Akustická kamera GFAI

Akustická kamera na meranie a zobrazovanie akustických polí vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Komplexný merací systém sa skladá z kamerového systému pre vizualizáciu sledovaných snímaných objektov v statickom (samostatné fotografie) alebo dynamickom (video) režime a zo špeciálneho mikrofónového poľa pre rôzne druhy akustických meraní.  Mikrofónové pole umožňuje s dostatočnou presnosťou lokalizovať rôzne zdroje zvuku so zobrazením analyzovaného priestoru v 2D a 3D zobrazení (vizualizáciu), detailné snímanie zdrojov zvuku minimálne zo vzdialenosti 0,5 metra. Meranie týmto systémom umožňuje eliminovať prístup k analyzovaným zdrojom akustickej energie. Systém umožňuje okamžité vyhodnotenie podielu a príspevkov jednotlivých zdrojov  zvuku v skúmanom priestore v mieste príjmu – merania, nie je potrebná eliminácia zdrojov inými prostriedkami – útlm, vypnutie zdrojov a pod. 

 

Technická špecifikácia:

 • počet mikrofónových kanálov: 96 (počet zapojených mikrofónov 80),
 • vzorkovacia frekvencia systému: 192 kHz, na každý analógový kanál 6 MS/s,
 • možnosť sieťového prepojenia s PC,
 • meracia vzdialenosť minimálne 0,3 – 1,5 metra,
 • merací rozsah: 20 Hz – 20 kHz,
 • maximálna hladina akustického tlaku: 130 dB.