Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Popis:

Laboratórium akustiky budov II sa nachádza v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave – Trnávke, Technická 5.

Akustické komory boli vybudované v roku 2000 a slúžia na testovanie väčších stavebných prvkov (zasklených stien, transparentných fasád, ľahkých obvodových plášťov a pod.), deliacich a stropných konštrukcií v súlade s platnými normami. Komory sú umiestnené vedľa seba a nad sebou s objemom nad 75 m3.

Každý meraný prvok osadený v skúšobnom mernom otvore zohľadňuje to, ako bude zabudovaný na konkrétnej stavbe.

Prístrojové vybavenie:

  • Real Time Analyser Norsonic typ 840
  • mikrofóny Norsonic typ 1230
  • predzosilňovače Norsonic typ 1201
  • reproduktorová sústava Norsonic typ 229
  • kalibrátor Norsonic Sound Calibrator typ 1251
  • zosilňovač Wattec MA 850
  • skúšobný zvuk: šumový generátor alebo normové klopadlo B&K 3204
  • filtre: 1/3 oktávy

Akustické komory

Akustické komory Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v Centrálnom laboratóriu na Trnávke sú v spolupráci s firmou Applied Precision, s.r.o. certifikované, autorizované a notifikované na vykonávanie skúšok podľa príslušných akustických noriem.

Dozvuková komora

Dozvuková komora slúži na meranie pohltivosti materiálov a samostatných prvkov. Má pravouhlý tvar rozmerov 8241 × 4693 × 5493 mm (dĺžka × šírka × výška), objem dozvukovej komory je 213 m3 a jej celková plocha je 219 m2. Difúzne zvukové pole sa dosahuje pomocou 8 difúzorov, 4 ks rozmerov 1900 × 1000 mm a 4 ks rozmerov 1000 × 900 mm.