Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Popis:

Laboratórium je primárne budované s cieľom uskutočňovať merania slnečného žiarenia a denného svetla „in-situ“. Je vybavené aj na meranie a hodnotenie charakteristík svetelného prostredia v budovách z hľadiska chronobiológie a cirkadiánnej fotometrie. Na meranie rozličných charakteristík interiérového a exteriérového denného svetla sa využívajú aj modelové miestnosti umiestnené na streche bloku A Stavebnej fakulty STU. Súčasťou laboratória sú tiež programy na spracovanie a analýzy nameraných údajov.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

 • vypracovanie svetelnotechnických štúdií, najmä z hľadiska požiadaviek a kritérií STN 73 4301, STN 73 0580-1, 2.
 • meranie slnečného žiarenia a svetla vrátane ich spektrálnych charakteristík v interiéroch aj v exteriéri,
 • meranie spektrálnej transmitancie a reflektancie materiálov a ďalšie kolorometrické merania,
 • hodnotenie cirkadiánnych parametrov svetelného prostredia.

Prístrojové vybavenie:

 • Spektrofotometer Konica Minolta CM-5
 • Spektrofotometer Konica Minolta CL-500A
 • Dataloger Almeno 2590 so sondami na meranie osvetlenosti FLA 623 VL
 • Chromameter Konica Minolta CS 100A
 • LightWatcher dataloger
 • Pyranometer CMP3 s príslušným datalogerom – meteo stanicou AMS II
 • Luxmeter HAGNER Digital typ EC1
 • Sonda na meranie osvetlenosti ML-020S-O
 • Prístroj YK-35UV výrobcu Lutron Electronic

Spektrofotometer Konica Minolta CM-5

Prenosný stolný spektrofotometer, ktorý pracuje samostatne alebo v kombinácii s PC s nainštalovaným programom Spectramagic NX. Prístroj umožňuje merania spektrálnej odrazivosti povrchov, práškov, granulátov a podobne. Ďalej umožňuje spektrálnej transmitancie spektrálnych filtrov a tekutín.

Prístroj je využiteľný v stavebníctve pre meranie spektrálnych vlastností zasklení, fólii, ako aj na meranie spektrálnej odrazivosti povrchov. Merací rozsah je od 360 – 740 nm, teda viditeľné spektrum svetla s krokom 10 nm. Umožňuje meniť masky (vrchné kotúče s otvorom) na meranie odrazivosti povrchu pre ø 3, ø 8 alebo ø 30 mm. Má nastaviteľný implementovaný štandardný zdroj svetla typu A , D65 a sériu F. Umožňuje merať farbu vo farebnom priestore Lab; xyz. Farebné pole je možné nastaviť v uhle 2° alebo 10° (2° alebo 10° štandardný pozorovateľ).

Spektrofotometer Konica Minolta CL-500A

Prenosný ručný spektrofotometer umožňuje komplexne hodnotiť kvalitu svetelnej klímy vnútorného prostredia. Pracuje samostatne s internou pamäťou alebo v kombinácii s PC, kde prístroj spolupracuje s programom Microsoft Excel.

Prístroj umožňuje široké spektrum operácií :

 • meranie a zobrazovanie kontinuálneho priebehu viditeľného spektra od 360 nm – 780 nm s krokom 1 nm,
 • meranie fotopickej osvetlenosti Ev [lx],
 • definuje farbu v rámci súradnicového systému x, y,
 • prístroj meria korelačnú teplotu farby, čiastočné indexy podania farby R1 – R15 ako aj absolútny index podania farby Ra.

Prístroj je možné nastaviť na jednotlivé meranie alebo na kontinuálne zaznamenávanie nameraných údajov so zvoleným časovým krokom.

Dataloger Almeno 2590

Dataloger Almemo 2590 je univerzálny dataloger pre zaznamenávanie údajov zo 4 zvolených senzorov, ktoré môžu zaznamenávať napríklad osvetlenosť, teplotu, kvalitu vzduchu a iné.

Dataloger má slot pre pamäťovú kartu, ktorá umožňuje dlhodobý záznam údajov.

Sonda FLA 623 VL umožňuje meranie osvetlenosti, nakoľko má takmer zhodný priebeh so štandardizovanou fotopickou krivkou Vλ. Merací rozsah sondy je od 380 – 720 nm s max pri 555 nm. Má dva kanály, pričom jeden umožňujem merať osvetlenosť do ~20 klx a druhý do ~170 klx.

Chromameter Konica Minolta CS 100A

Chromameter CS 100A je praktický prenosný aparát na meranie jasu farieb (súradnice X, Y v systéme CIE 1931). Merací uhol prístroja je 1° s meracím rozsahom 0,01 – 299 000 cd/m2.

Prístroj je vhodný na meranie vnútorného prostredia z hľadiska kontroly úrovne jasu, kontrolu farebných odchýliek zdrojov svetla aj v prípade miniatúrnych zdrojov svetla typu LED.

Prístroj je možné napojiť na PC prostredníctvom sériového portu RS-232C, inak je napájaný 9V batériou.

LightWatcher dataloger

LightWatcher je miniatúrne zariadenie pre meranie svetelných parametrov a zároveň jeho ukladanie na pamäťovú kartu. Jeho miniatúrne rozmery 20 mm × 50 mm × 10 mm s hmotnosťou 12 g umožňujú, aby bolo možné prístroj používať pre kontinuálny záznam, a to v spojení s každodennou činnosťou užívateľa. Prístroj bol navrhnutý aj na skúmanie a hodnotenie svetla z hľadiska jeho biologického účinku na človeka.

Prístroj umožňuje kontinuálny záznam v intervaloch od 0,5 s až po 30 min.

LightWatcher umožňuje zaznamenávať parametre: osvetlenosť EV [lx], ožiarenosť pre (UV, červená (R), zelená (G), modrá (B), IR),  pohyb v priestore (actiwatch), teplotu, meranie barometrického tlaku a relatívnej vlhkosti.

Prístroj pracuje s programom OT-Senzor, ktorý umožňuje nastavenie prístroja, sťahovanie a spracovanie nameraných údajov.

Pyranometer CMP3 s datalogerom

Pyranometer je malé prenosné zariadenie pre meranie slnečného žiarenia vo W/m2. Pyranometer je svojou konštrukciou navrhnutý na kontinuálne meranie vo vonkajších klimatických podmienkach.

Rozlišuje žiarenie v rozsahu od 300 – 2 800 nm až do úrovne žiarenia 2 000 W/m2. Citlivosť senzora je rádovo 10 μV/W/m2 s reakčným časom <18 s v okrajových podmienkach -10 °C až +40 °C s chybou 5 % .

Operatívna teplota prístroja  je od  -40 °C až do +80 °C s odchýlkou <1 %/rok.

CMP3 má rektifikačnú plošinu pre polohovanie prístroja, vodeodolný konektor s káblom dĺžky 10 a 30 m.

Prístroj je napájaný z meteorologickej stanice AMS II, ktorá umožňuje záznam až jeden mesiac.

Luxmeter hanger digital typ EC1

Opisovaný Luxmeter je určený pre vnútorné využitie. Umožňuje veľmi jednoduchú obsluhu pre okamžité meranie úrovne osvetlenosti. Rozmery prístroja sú 135 mm × 75 mm × 35 mm s hmotnosťou 200 g. Merací rozsah digitálneho prístroja je od 0,1 lx – 200 000 lx.

Spektrálna citlivosť prístroja je takmer zhodná s normalizovanou fotopickou krivkou Vλ podľa CIE.

Výrobca deklaruje presnosť prístroja s chybovosťou ≤ 3 %.

Prístroj YK-35UV

Prístroj slúži na meranie UVA a UVB žiarenia pre potreby monitorovania škodlivých účinkov slnečného žiarenia, žiarenia vznikajúceho pri zváraní atď. Využiteľný je tiež pri skúmaní degradácie materiálov, v laboratóriu pri práci s UV žiarením a podobne.

Technické parametre:

 • rozsah UV žiarenia 290 až 390 nm,
 • merací rozsah 0 až 2 W/cm2 ± 4 % FS + 2 dgt

  0 až 20 W/cm2  ± 4 % FS + 2 dgt,

 • rozmery 200 × 68 × 27 mm,
 • hmotnosť 350 g (vrátane batérie 1 × 9 V).