Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Popis:

Laboratórium energetickej efektívnosti budov a solárneho energetického výskumu sa nachádza v areáli Stavebnej fakulty STU v Bratislave – Trnávke.

Laboratórium energetickej efektívnosti budov a solárneho energetického výskumu je založené na koncepcii pavilónového merania. Podstatou výskumu je, že vonkajšia klíma je modelovaná podmienkami skutočnej klímy.

OBLASTI SPOLUPRÁCE:

  • stanovenie U-hodnoty (W/(m2.K)) sklených systémov i celých transparentných konštrukcií okien a zasklených stien,
  • testovanie za účelom kvantifikácie pasívnych solárnych systémov budov (solárne steny, solárna strecha, solárne okno, solárny sklený priestor - energetický nárazníkový alebo teplotný medzipriestor a pod.).

Prístrojové vybavenie:

  • TWIN-BOXY
  • TWIN-ROOMS

TWIN-BOXY

Zariadenie pozostáva z dvoch  identických skúšobných buniek – priestorov (HOT-BOX), na porovnávacie štúdium prenosu tepla cez transparentné a netransparentné systémy budov. Stanovuje sa tu efektívna hodnota koeficientu súčiniteľa prechodu tepla U (W/(m2.K)) meraným fragmentom. Ak jednu z identických buniek pokladáme za referenčnú, porovnaním výsledkov s druhou, môžeme exaktne stanoviť vplyv akejkoľvek zmeny v konštrukcii fragmentu (napr. okna) na jej správanie. Meraná aj referenčná vzorka sú osadené vo fasáde budovy orientovanej na juh. K nim priľahlé skúšobné bunky sa nachádzajú v klimatizovanej miestnosti vo vnútri budovy slúžiacej ako kompenzačný priestor.

Zariadenie možno využiť na meranie tepelného toku rozličnými prvkami obalových konštrukcií budov v reálnych klimatických podmienkach.