Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Popis:

Laboratórium disponuje prístrojmi na skúšanie mechanických a pevnostných parametrov stavebných konštrukcií, vyhľadávanie vedení a káblov v stavených konštrukciách, hrúbok zasklení a to v reálnych podmienkach stavieb in-situ.

Prístrojové vybavenie:

 • Prístroj Hilti Mark 5 Tester
 • Prístroj Leica DIGICAT 200
 • Stenový skener BOSCH D-TECT 100
 • Prístroj GC 2000 na meranie hrúbok zasklení
 • Tvrdomer na betón Schmidt model N34
 • Endoskop Testo 319-1

Prístroj Hilti Mark 5 Tester

Prístroj slúži na skúšanie pevnosti malých a stredných upevňovacích kotiev. Pozostáva z mechanickej zostavy s hydraulickým valcom a manometrom zobrazujúcim okamžitú silu ako aj maximálnu silu dosiahnutú pri vytrhnutí skúšanej kotvy. V príslušenstve je veľké množstvo nadstavcov a adaptérov umožňujúcich skúšanie rôznych druhov upevňovacích kotiev.

Technické parametre:

 • sila odtrhu 0 až 25 kN,
 • rozmery 590 × 390 × 140 mm (v prenosnom kufri),
 • hmotnosť 2,2 kg.

Prístroj GC 2000 na meranie hrúbok zasklení

Prístroj je určený na meranie hrúbok skiel v izolačných dvojsklách a trojsklách ako aj na meranie hrúbky ich vzduchovej dutiny. Vie identifikovať, či sa na prvom alebo druhom skle v poradí nachádza nízkoemisná vrstva. Určený je na meranie priehľadných zasklení. Na meranie využíva odraz laserového lúča na jednotlivých plochách zasklenia.

Technické parametre:

 • minimálna hrúbka zasklenia 1,5 mm,
 • minimálna hrúbka vzduchovej dutiny 5 mm,
 • presnosť merania ± 0,4 mm,
 • vlnová dĺžka lasera 630 – 680 nm,
 • rozmery 140 × 90 × 32 mm,
 • hmotnosť 0,4 kg,
 • prevádzková teplota 0 °C až +40 °C.