Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

Popis:

Laboratórium tepelnej techniky budov sa nachádza v suterénnych priestoroch bloku B Stavebnej fakulty STU na Radlinského 11 v Bratislave.

Laboratórium tepelnej techniky budov je vybavené unikátnym zariadením veľkej klíma komory umožňujúcej modelovať synergické javy transferu tepla, difúzie vodnej pary a filtrácie vzduchu za stacionárnych i nestacionárnych okrajových podmienok a prístrojovým vybavením, umožňujúcim zaznamenávať tepelno-technické a vlhkostné parametre detailov, prvkov a sústav stavebných konštrukcií v laboratórnych podmienkach i v reálnych podmienkach in-situ.

Prístrojové vybavenie:

 • Veľká klíma komora
 • Prístroj Testo 435-4
 • Prístroj S11V01
 • Ústredňa JSE 1301
 • Prístroj Testo 410-2
 • Prístroj Testo 606-2
 • Prístroj na bezdotykové meranie teploty Testo 845
 • Prístroj Voltcraft IR-1001A
 • Prenosný infračervený teplomer Fluke typ 576
 • Infračervená kamera ThermaCAM B2
 • Infračervená kamera Flir T620
 • Vrecková infračervená kamera typ Mobir M4
 • Meracia ústredňa Agilent 34970A
 • Meracia ústredňa Agilent 34980A
 • Snímače na meranie fyzikálních veličín
 • Meteorologická stanica AMS 111
 • Multifunkčný merací prístroj Multinorm MI 6201
 • Prístroj na meranie vlhkosti materiálov GMI 15
 • Prístroj PMICRO LCD
 • Prístroj PMICRO T

Veľká klíma komora

Veľká klíma komora bola vyrobená firmou WEISS-TECHNIK - SRN na základe technickej úlohy spracovanej katedrou. V roku 2015 prešla v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku zo štrukturálnych fondov EU komplexnou obnovou, v rámci ktorej boli vymenené všetky agregáty aj riadiaca jednotka s cieľom zvýšenia rozsahov meraných veličín aj presnosti merania.  Komora je ojedinelá svojho druhu v SR i v zahraničí. Pozostáva z pevnej klimatickej komory s programovaním modelovaných podmienok vonkajšej klímy, z mobilnej klimatickej komory s programovaním modelovaných podmienok vnútornej klímy, z mobilnej medzikomory bez technológie, rozširujúcej vnútorný priestor klimatických komôr a umožňujúcej meranie šikmých i priestorových prvkov a z menšej mobilnej klimatickej komory tzv. HOT-BOX, pre presné meranie základných tepelnotechnických charakteristík obalových konštrukcii budov (napr. U-hodnoty), s programovaním modelovaných podmienok vnútornej klímy. Zariadenie pracuje autonómne, podľa programu uloženého v pamäti mikropočítača aj za simulovania dynamických podmienok vonkajšej klímy.

Zariadenie slúži na zisťovanie tepelnotechnických vlastností (súčiniteľ prechodu tepla U (W/(m2.K)), tepelný odpor R ((m2.K)/W), povrchové teploty θsi (°C), teplotné polia) stavebných konštrukcií v rozsahu -35 až +60 °C. Obsahuje technologické okruhy tepla, chladu, vlhkosti vzduchu, simulácie slnečného žiarenia,  tlaku a rýchlosti prúdenia vzduchu, riadiacej a regulačnej časti, merania a záznamu všetkých regulovaných a snímaných veličín, záznamu a vyhodnotenia termovíznou kamerou s vysokým rozlíšením 640×480 bodov.

    

Prístroj S11V01

Prístroj slúži na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Prístroj S11V01 spolu s expanderom i20 slúži na meranie vlhkosti a teploty pomocou senzorov firmy Sensirion radu SHT1x a radu SHT7x pripojených cez digitálne rozhranie – Digital Sbus. Expander i20 umožňuje súčasne pripojiť až 20 senzorov k meracej ústredni. Presnosť a podmienky merania určujú senzory, ktorých vlastnosti špecifikuje výrobca (Sensirion AG). Meracia ústredňa spolu s expanderom sa napájajú z akumulátorových článkov, čím je zabezpečená nezávislosť od elektrickej siete a umožňuje meranie i v teréne kde nie je dostupná elektrická sieť. Výsledky meraní sa ukladajú na pamäťovú kartu SD (Secure Digital).

Technické parametre pre typ SHT75:

 • teplota vzduchu -40 až +100 °C ± 0,3 °C v rozsahu +10 až +40 °C,
 • vlhkosť vzduchu 0 až 100 % ± 2 % v rozsahu 10 až 90 %,
 • rozmery 200 × 100 × 40 mm, hmotnosť  700 g (bez batérií 4 × 1,2V AA).

Prístroj Testo 410-2

Jedná sa o vrtuľkový anemometer s integrovaným meraním vlhkosti a NTC sondou pre meranie teploty vzduchu; vrátane ochrannej krytky, batérií a kalibračného protokolu.

Technické parametre:

 • teplota vzduchu -10 až +50 °C ± 0,5 °C,
 • vlhkosť vzduchu 0 až 100 % ± 2,5 %,
 • rýchlosť vzduchu 0,4 až 20 m/s ± 0,2 m/s + 2% z meranej hodnoty,
 • rozmery 130 × 45 × 24 mm, hmotnosť  110 g (vrátane batérií 2 × 1,2V AAA).

Infračervený teplomer Fluke 576

Fluke 576 IR bezkontaktný teplomer pre aplikácie v prediktívnej a preventívnej diagnostike stavieb. Ponúka široký teplotný rozsah a je vybavený trojbodovým laserovým systémom pre presné zamierenie meraného objektu a získanie veľmi presných výsledkov merania. Má zbudovaný digitálny fotoaparát pre fotografický záznam miesta merania teploty. Fluke IR teplomer ponúka veľmi rýchle a presné teplotné merania  alebo bilančnú kontrolu vo vzdialených častiach budov.

Technické parametre :

 • teplotný rozsah -30 až 900 °C,
 • čas odozvy 250 ms (pre 95% meraní),
 • rozlíšenie  0,1°C z hodnoty až do 900 °C,
 • opakovateľnosť ± 0,5% z hodnoty, alebo ± 1 °C,
 • presnosť ± 0,75% z hodnoty, alebo ± 0,75 °C ,
 • emisivita nastaviteľná od 0,10 do 1,0 po 0,01.

Infračervená kamera Flir T620

Infračervená kamera Flir T620 zobrazuje a meria objektom vyžarované infračervené žiarenie. Skutočnosť, že žiarenie priamo závisí na povrchovej teplote objektu, umožňuje kamere túto teplotu vypočítať a zobraziť. Systém kamery zahŕňa laser, 4,3-palcový farebný dotykový displej, infračervený objektív, vymeniteľnú batériu a príslušenstvo. Kamera umožňuje digitalizovať a ukladať obrazy do vnútornej pamäte kamery. Obrazy možno analyzovať priamo v teréne na kamere v reálnom čase pomocou meracích funkcií integrovaných v kamere alebo v počítači pomocou programu FLIR Tools.

Technické parametre kamery FLIR T620 :

 • typ detektoru FPA, nechladený mikrobolometer 640 × 480 pixelov,
 • spektrálny rozsah 7,5 – 14 μm,
 • FOV 25° x 19°,
 • rozsah merania -40 °C až +650 °C,
 • presnosť merania ± 2 °C alebo ± 2 %,
 • displej 4,3´´ farebný LCD displej, 800 × 480 bodov, dotykový,
 • laser LocatIR trieda 2, polovodičový diódový laser AIGalnP, 1 mW/635 nm,
 • batéria nabíjacia batéria Li/Ion,
 • hmotnosť 1,3 kg vrátane batérie a objektívu,
 • rozmery 143 × 95 × 195 mm.

  

Meteorologická stanica AMS 111

Stanica slúži na meranie a záznam vonkajších klimatických podmienok. Je schopná merať nasledovné veličiny – rýchlosť a smer vetra, teplotu vzduchu, relatívnu vlhkosť vzduchu, množstvo zrážok a globálne slnečné žiarenie. Je napájaná z batérií. V prípade dostatku slnečného žiarenia sa počas dňa priebežne dobíja. Umožňuje nepretržitý záznam hodnôt horeuvedených veličín počas 2 týždňov na pamäťovú kartu.

Technické parametre:

 • teplota vzduchu -40 °C až +60 °C ± 0,1 °C,
 • vlhkosť vzduchu 0 až 100 % ± 1,5 %,
 • rýchlosť vetra 1 až 40 m/s ± 0,5 m/s alebo ± 5%,
 • smer vetra 10° až 350° ± 3°,
 • množstvo zrážok 0 až 60 mm/hod. ± 2 %, slnečné žiarenie  0 až 2000 W/m2 ± 2 %.