Prejsť na obsah
Katedra konštrukcií pozemných stavieb

 

Zoznam  medzinárodných výskumných projektov riešených na katedre v roku  2007
p.č. Názov programu Označenie projektu Názov Zodpovedný riešiteľ prac. Obdobie Pridelené bežné finančné prostriedky V EUR  Pridelené bežné finančné prostriedky V SK 

1

Podpora trvalej spolupráce  SK-05/06-BA-015  Ekológia a prostredie budov.  Ing. Vargová KPS  2006-7 0 0
2. Dohoda o spolupráci Slovensko-Nemecko Bil/Nem/SR/STU/06  Utlmenie extenzívneho rastu vidieckych sídel aktiváciou možností poskytovaných ich intravilánmi  Ing.arch. Rabenseifer  KPS  2006-8 0 0
3. 6RP  6RP/42472/07  Počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie budov.  Ing.arch. Rabenseifer  KPS  2006-8 0 0
S p o l u:           0 0

 

Zoznam  projektov MVTS riešených na katedre KPS v roku  2007
p.č. evid.č.     Názov Zodpovedný riešiteľ prac. Obdobie Pridelené bežné finančné prostriedky 
2. Bil/Nem/SR/STU/06 Utlmenie extenzívneho rastu vidieckych sídel aktiváciou možností poskytovaných ich intravilánmi Ing. Rabenseifer  KPS 2006-8 50 000
4. 6RP/42472/07 Počítačom podporované stavebno-fyzikálne modelovanie budov. Ing. Rabenseifer  KPS 2007-8 150 000
7. Nem/SR/STU3/07 Obnova vybraných vidieckych sídiel v Slovenskej republike  Doc.Ivan Turček  KPS 2007-9 50 000
S p o l u:         250 000