Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 
 Vedúci katedry
 e-mail
 
tel.:
59274 + kl.  
č. dverí
 
Mesiar Radko, prof. RNDr. DrSc.  radko.mesiar [at] stuba.sk  414,703  407,402
Zástupcovia vedúceho katedry      
Mikula Karol, prof. RNDr. DrSc. karol.mikula [at] stuba.sk 418 503
Komorníková Magda, prof. RNDr. CSc. magda.komornikova [at] stuba.sk 428 502
Tajomník katedry
Handlovičová Angela, doc. RNDr. CSc.  angela.handlovicova [at] stuba.sk  417  413