Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 
Vedúci katedry
 e-mail
 
tel.:
32 888 + kl.  
č. dverí
 C-0xxx
Macák Marek, Ing. PhD. marek.macak [at] stuba.sk 243, 703 514, 402
Zástupcovia vedúceho katedry      
Mikula Karol, prof. RNDr. DrSc. karol.mikula [at] stuba.sk 418 507
Minárová Mária, doc. RNDr. PhD. maria.minarova [at] stuba.sk 411 406
Tajomník katedry
Minarechová Zuzana, Ing. PhD. zuzana.faskova [at] stuba.sk  407  404