Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

tel.: 02 32 888 703