Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

tel.: 02 529 25 787
fax: 02 529 61 477