Prejsť na obsah
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
obdobie         označenie koord./riešiteľ názov
2017 - 2020 Horizont 2020 (MSCA) 721537 Mikula Karol ImageInLife – Training European Experts in Multilevel Bioimaging, Analysis and Modelling of Vertebrate Development and Disease
2017 - 2019 4000122230/17/NL/SC Čunderlík Róbert GOCE-based high-resolution gravity field modelling in a space domain
2011 - 2014 ESF-EC-0009-10 Širáň Jozef Geometrické reprezenácie a symetrie grafov, máp a iných diskrétnych štruktúr s aplikáciami vo vede
2009 - 2010 SK-AT-0020-08 Bacigál Tomáš Viacrozmerné modely závislosti v hydrológii
2006 - 2010 028892 Mikula Karol BioEMERGENCIES
2008-2009 SK-SRB-0019/07 Mesiar Radko Modelovanie informačných systémov pomocou výpočtovej inteligencie za prítomnosti neurčitosti
2006-2009 6.RP 028892 Mikula Karol BioEMERGENCIES
2006-2008 JPD 3-082/2005 - 13120120271 Handlovičová Angela Kompletná jazyková transformácia a personálne zabezpečenie študijného programu matematicko-počítačové modelovanie
2006 - 2007 APVV-SK-68/CZ-68 Mikula Karol Modern methods of mathematical modeling and numerical simulations in technical and physical sciences
2005-2008 6.RP 012916-2 Mikula Karol EMBRYOMICS: Časová a priestorová rekonštrukcia bunkového rodokmeňa