Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

STU Bratislava
Stavebná fakulta
Katedra technických zariadení budov

Radlinského 11
810 05 Bratislava

Telefón: 52961137, 32 888 + klapka
Fax: 52961137
blok C, 14. poschodie
(vstup cez hlavný vchod z ulice Imricha Karvaša)