Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov

Ponuka semestrálneho pobytu študenta inžinierskeho štúdia so zameraním na technické zariadenia budov alebo techniky prostredia budov cez program CEEPUS v akademickom roku 2010/11 na FH Burgenland v Pinkafelde.

Dĺžka pobytu: 5 mesiacov

Vyučovací jazyk: nemčina

Prihláška online na: http://www.saia.sk/?c=253

Informácie o štúdiu na: www.fh-burgenland.at