Prejsť na obsah
Katedra technických zariadení budov
VEDÚCI KATEDRY: e-mail klapka č.dv./posch.
Petráš Dušan, prof. Ing. PhD. dusan.petras@stuba.sk 711 7/14
       
ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEHO KATEDRY:      
Peráčková Jana, doc. Ing. PhD. jana.perackova@stuba.sk 480 3/14
       
TAJOMNÍCI KATEDRY:      
Takács Ján, doc. Ing. PhD. jan.takacs@stuba.sk 635 12/14
Krajčík Michal, doc. Ing. PhD. michal.krajcik@stuba.sk 637 17/14
       
SEKRETARIÁT:      
Gondová Terezia terezia.gondova@stuba.sk 657 5/14
       
PROFESORI:      
Petráš Dušan, prof. Ing. PhD. dusan.petras@stuba.sk 711 7/14
Takács Ján, prof. Ing. PhD. jan.takacs@stuba.sk 635 12/14
       
DOCENTI:      
Kalús Daniel, doc. Ing. PhD. daniel.kalus@stuba.sk 661 1/14
Koudelková Daniela, doc. Ing. PhD. daniela.koudelkova@stuba.sk 631 19/14
Krajčík Michal, doc. Ing. PhD. michal.krajcik@stuba.sk 637 17/14
Peráčková Jana, doc. Ing. PhD. jana.perackova@stuba.sk 480 3/14
Straková Zuzana, doc. Ing. PhD. zuzana.strakova@stuba.sk 638 9/14
       
ODBORNÍ ASISTENTI:      
Jánošková Taťjana, Ing. PhD. tatjana.janoskova@stuba.sk 636 14/14
Kurčová Mária, Ing. PhD. maria.kurcova@stuba.sk 659 11/14
Víchová Kamila, Ing. PhD. kamila.vichova@stuba.sk 660 13/14
VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI:      
Skalík Lukáš, Ing. PhD. lukas.skalik@stuba.sk 289 6/14
Šimko Martin, Ing. PhD. martin.simko@stuba.sk 662 10/14
EXTERNÍ PRACOVNÍCI:
Bezáková Zuzana, Ing. bezakova.prolp@gmail.com 2/14
Masaryk Michal, doc. Ing. PhD. michal.masaryk@stuba.sk 2/14
Smola Alfonz, prof. Ing. PhD. alfonz.smola@stuba.sk 2/14
Šabíková Jana, Ing. PhD. jana.sabikova@stuba.sk 2/14
INTERNÍ DOKTORANDI:      
Állóová Viktória, Ing. viktoria.alloova@stuba.sk 650 15/15
Gombošová Veronika, Ing. veronika.gombosova@stuba.sk 633 20/14
Junasová Barbora, Ing. barbora.junasova@stuba.sk 650 15/15
Kudiváni Lucia, Ing. lucia.kudivani@stuba.sk 650 15/15
Macková Dominika, Ing. dominika.mackova@stuba.sk 633 20/14
Mučková Veronika, Ing. veronika.muckova@stuba.sk 473 8/14
Mudrá Martina, Ing. martina.mudra@stuba.sk 683 7/15
Predajnianska Anna, Ing. anna.predajnianska@stuba.sk 683 7/15
Sokol Martin, Ing. martin.sokol@stuba.sk 634 13/15
Strenk Tomáš, Ing. tomas.strenk@stuba.sk 473 8/14
Štefanič Pavol, Ing. pavol.stefanic@stuba.sk 634 13/15
Švarcová Eva, Ing. eva.svarcova@stuba.sk 633 20/14