Prejsť na obsah
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Základy súčasnej katedry vznikli v druhom roku existencie SVŠT (1939/1940) vtedajšom Odbore inžinierskeho staviteľstva – oddelenie konštruktívne, dopravné a vodohospodárske pod názvom Ústav I. staviteľstva a hospodárstva vodného. Keďže to bol prvý ústav s vodohospodárskym zameraním, zaobstarával výučbu v základných aj aplikovaných vodohospodárskych predmetoch, nielen na odbore inžinierskeho staviteľstva, ale aj na iných odboroch SVŠT.

V roku 1952 v dôsledku zavedenia špecializovaného štúdia došlo k prebudovaniu Odboru inžinierske staviteľstvo na Fakultu inžinierskeho staviteľstva (FIS) a k reorganizácii dovtedajších ústavov na katedry. Vtedy bola zlúčením Ústavu meliorácií a Ústavu I. staviteľstva a hospodárstva vodného vytvorená Katedra melioračne-zdravotná. Jej vedúcim sa stal prof. Ing. Štefan Bella.

Na začiatku roka 1953 bol vedením katedry poverený doc. Ing. Peter Višňovský. Na jeseň bola Katedra melioračne-zdravotná zrušená a namiesto nej boli vytvorené Katedra meliorácií a Katedra zdravotného inžinierstva, ktorej vedúcim bol opäť menovaný doc. Ing. Peter Višňovský.

Od roku 2003 nesie katedra nový názov – Katedra zdravotného a  environmentálneho inžinierstva.

Za 65 rokov existencie sa KZEI SvF STU v Bratislave môže pochváliť nielen úspešnými absolventmi, ale aj bohatou ponukou študijných predmetov.