Prejsť na obsah
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Čo u nás vyučujeme ?

Na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva sa snažíme už 65 rokov o to, aby  každý obyvateľ v republike mal možnosť piť zdravú vodu kedy chce, aby mu voda bola  privedená až do domácností, aby mohol používať splachovacie WC, aby sa mohol umývať,  kúpať, jednoducho, aby mohol z hľadiska zdravia  a jeho ochrany využívať pitnú vodu ako  samozrejmosť.

Vzdelávanie sa orientuje na oblasti súvisiace so:

  • získavaním vody - vodné zdroje, podzemná voda, rieky, nádrže, jazerá
  • úpravou vody -  aby voda mala požadované vlastnosti, teda kvalitu, resp. aby nebola závadná
  • dopravu vody do vodojemu, z vodojemu do spotrebiska -  jednoducho nazývané  VODOVOD
  • odvedenie použitej - znečistenej "odpadovej" vody od spotrebiteľa, cez kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd až späť do rieky
  • staráme sa o to, aby naši absolventi vedeli, ako stavať a prevádzkovať bazény, či už malé alebo verejné
  • staráme sa o výchovu odborníkov, ktorí pracujú v kúpeľníctve - zaoberajú sa technologickouo vodou, minerálnou vodou
  • vychovávame absolventov k poznatkom o tzv. wellness a SPA
  • zoberáme sa súčasným obrovským problémom - zneškodňovanie odpadov, a to na rôznej úrovni, od logistiky zberu, transportu, až po návrh skládky komunálneho odpadu, prípadne spaľovan
  • snažíme sa využívať vedecké metódy na zlepšenie životného prostredia

Životné prostredie a hygiena životného prostredia

Zdravotnoinžinierske stavby

Stokovanie a čistenie odpadových vôd

Vodárenstvo