Prejsť na obsah
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
VEDÚCI KATEDRY    
     
  prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
   
e-mail: stefan.stanko@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888  280
     
ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEHO KATEDRY    
     
  prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
 
e-mail: ivona.skultetyova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 611
     
TAJOMNÍK KATEDRY    
     
  Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
   
e-mail: jaroslav.hrudka@stuba.sk
tel.:

+421 (2) 32 888 275

     
SEKRETARIÁT    
     
  Ing. Andrea Raczková
   
e-mail: andrea_stanova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 702
     
PROFESORI    
     
  prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
 
e-mail: danka.barlokova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 608
     
  prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
   
e-mail: jan.ilavsky@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 609
     
  prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
   
e-mail: stefan.stanko@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 280
     
  prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 
   
e-mail: ivona.skultetyova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 600
     
DOCENTI
  doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
   
e-mail: jarmila.bozikova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 611
     
ODBORNÍ ASISTENTI    
     
  Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
   
e-mail: kristina_lukacova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 271
     
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
   
e-mail: jaroslav.hrudka@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 275
     
VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI    
     
  Ing. Ivana Mahríková, PhD.
   
e-mail: ivana.mahrikova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 285
     
DOKTORANDI    
     
  Ing. Réka Csicsaiová
 
e-mail: reka.csicsaiova@stuba.sk
tel.: +421 2 32 888 282
     
  Ing. Ivana Marko
   
e-mail: ivana.marko@stuba.sk
tel.: +421 2 32 888 282
     
  Ing. Michal Marton
   
e-mail:

michal_marton@stuba.sk

tel.: +421 (2) 32 888 584
 
  Ing. Marek Šutúš
   
e-mail:

marek.sutus@stuba.sk

tel.: +421 (2) 32 888 605
  Ing. Gergely Rózsa
 
e-mail: gergely.rozsa@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 605
 
  Ing. Marek Csóka
 
e-mail: marek.csoka@stuba.sk
tel.: +421 (2) 32 888 584