Prejsť na obsah
Celofakultné pracoviská

Telefónne číslo: 02/32 888 + klapka

 

TAJOMNÍK FAKULTY:
Ing. Tomáš Šatura (kl. 471, blok C, 1. posch.), tomas.satura@stuba.sk

 

1. SEKRETARIÁT DEKANA:
Anna Belohorcová (kl. 471, blok C, 1. posch.), anna.belohorcova@stuba.sk
Anna Urbanovská (kl. 472, blok C, 1. posch.), anna.urbanovska@stuba.sk 

 

2. ODDELENIE REGISTRATÚRY:
Beáta Šabíková (kl. 467, blok C, 1. posch.), beata.sabikova@stuba.sk
Zuzana Slováková (kl. 212, blok C, 1. posch.), zuzana.slovakova@stuba.sk

 

3. ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

vedúca: Ing. Antónia Laščeková (kl. 466, blok C, 0. posch.), antonia.lascekova@stuba.sk
Personálne obsadenie študijného oddelenia (študijné referentky, integrátori AIS, spracovanie rozvrhov)

 

4. ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV:
vedúca: Ing. Alena Marečková (kl. 425, blok C, 1. posch.), alena.mareckova@stuba.sk

Mgr. Beáta Lisýová (kl. 470, blok C, 1 posch.), beata.lisyova@stuba.sk
Mgr. Zuzana Švecová (kl. 305, blok C, 1. posch.), zuzana.svecova@stuba.sk

 

5. ODDELENIE PROJEKTOV A VONKAJŠÍCH VZŤAHOV:

Referát projektov:
Ing. Stela Krivdová (kl. 723, blok C, 1. posch.), stela.krivdova@stuba.sk
Erika Kanalová (kl. 393, blok C, 1. posch.), erika.kanalova@stuba.sk
Ing. arch. Valéria Lesňáková (kl. 587, blok C, 1. posch.), valeria.lesnakova@stuba.sk
  

Referát pre vzťahy s verejnosťou:
Mgr. Valéria Kocianová (kl. 708, blok C, 3. posch.), valeria.kocianova@stuba.sk
Ing. Andrej Bisták (kl. 314, blok C, 3. posch.), andrej.bistak@stuba.sk
Ing. Jozef Urbánek (kl. 726, blok C, 3. posch.), urbanek@svf.stuba.sk

Interná komunikácia:
Ing. Marcela Maliariková (kl. 578, blok C, 1. posch.) marcela.maliarikova@stuba.sk

 
6. EKONOMICKÉ ODDELENIE:

vedúca: Ing. Želmíra Mihalíková (kl. 294, blok C, 2. posch.), zelmira.mihalikova@stuba.sk

Plán a rozpočet:
Ing. Jana Pániková (kl. 259, blok C, 2. posch.), jana.panikova@stuba.sk,

Finančná učtáreň:
PhDr. Kristína Beňová (kl. 729, blok C, 2. posch.), kristina.benova@stuba.sk
Ľubica Hegerová (kl. 208, 2. posch.), lubica.hegerova@stuba.sk
Katarína Matusová (kl. 208, 2. posch.), katarina.matusova@stuba.sk
Iveta Vyskočilová (kl. 317, 2. posch.), iveta.vyskocilova@stuba.sk

Štátna pokladnica:
Monika Bežuchová (kl. 562, blok C, 2. posch.), monika.bezuchova@stuba.sk
Ing. Aneta Langová (kl. 722, blok C, 2. posch.), aneta.langova@stuba.sk

Referát pracovných ciest:
Elena Nagyová (kl. 497, blok C, 2.posch.) - zahraničné prac. cesty, elena.nagyova@stuba.sk

Referát podnikateľskej činnosti:
Alena Noskovičová, (kl. 500, blok C, 2. posch.), alena.noskovicova@stuba.sk
Ing. Alexandra Grachová (kl. 500, blok C, 2. posch.), alexandra.grachova@stuba.sk

Pokladnica:
Mária Kozánková (kl. 469, blok C, 0. posch.), maria.kozankova@stuba.sk

Správa majetku:
Erika Révayová (kl. 474, blok C, 2. posch.), erika.revayova@stuba.sk

 

7. MZDOVÉ ODDELENIE:

vedúca: Mgr. Nadežda Fondrková (kl. 477, 3. posch.), nadezda.fondrkova@stuba.sk

Referát ekonomiky práce:
Eva Oslayová (kl. 493, blok C, 3. poch.) eva.oslayova@stuba.sk
Mgr. Magdaléna Tomová (kl. 629 a 510, blok C, 3. posch.), magdalena.tomova@stuba.sk

Mzdová učtáreň:
Janka Kišoňová, (kl. 475, 3. posch.), janka.kisonova@stuba.sk

 

8. ODDELENIE PREVÁDZKY:

vedúci: Ing. Miroslav Gramblička, PhD. (kl. 481, 326), miroslav.gramblicka@stuba.sk

Jana Beňovičová (kl. 468, 476, blok C, 1. posch.), jana.benovicova@stuba.sk - centrálny sklad
Andrea Unčíková (kl. 468, blok C, 1. posch.), andrea.uncikova@stuba.sk

Remeselníci:

elektrikár: 
František Mogyorosi (kl. 302)

vodoinštalatér, zámočník:
Milan Hirš (kl. 261)

stolár:
Ľuboš Zelinka (kl. 300)

údržbár:
Igor Setvák (kl. 261)

rýchlovýťahy: (kl. 307, 0903 403 546)
Peter Šebesta
Jozef Popeňažník

domovník: 
Milan Hirš (kl. 266)

upratovačky:
blok A (kl. 202)
blok B (kl. 203)
blok C (kl. 201)

plaváreň, blok B, suterén:
vrátnica (kl. 329)
miestnosť plavčíkov (kl. 509)
miestnosť strojníkov (kl. 330)  

výmenníková stanica:
Milan Hirš (kl. 525)

vrátnica:
blok B (kl. 523)

samostatný odborný technický pracovník:
Ondrej Tóth (kl. 328), ondrej.toth@stuba.sk

referát BOZ, PO a CO:
Ing. Ján Štefko (0903 753 917)