Prejsť na obsah
Celofakultné pracoviská

Telefónne číslo: 02/32 888 + klapka

 

TAJOMNÍK FAKULTY:
Tomáš ŠATURA, Ing. (kl. 471, blok C, 1. posch.), tomas.satura@stuba.sk

 

1. SEKRETARIÁT DEKANA:
Anna Belohorcová (kl. 471, blok C, 1. posch.), anna.belohorcova@stuba.sk
Anna Urbanovská (kl. 472, blok C, 1. posch.), anna.urbanovska@stuba.sk 

 

2. ODDELENIE REGISTRATÚRY:
Helena Bubáková (kl. 467, blok C, 1. posch.)
Zuzana Slováková (kl. 212, blok C, 1. posch.) 

 

3. ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

Antónia Laščeková, Ing. (kl. 466, blok C, 0. posch.) vedúca študijného oddelenia
Personálne obsadenie študijného oddelenia

 

4.ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV:
Beáta Lisýová, Mgr. (kl. 470, blok C, 1 posch.), beata.lisyova@stuba.sk
Zuzana Švecová, Mgr. (kl. 305, blok C, 1. posch.), zuzana.svecova@stuba.sk

 

5. ODDELENIE PROJEKTOV A VONKAJŠÍCH VZŤAHOV:

REFERÁT PROJEKTOV:
Stela Krivdová, Ing. (kl. 723, blok C, 1. posch.), stela.krivdova@stuba.sk
Erika Kanalová (kl. 393, blok C, 1. posch.), erika.kanalova@stuba.sk
Valéria Lesňáková, Ing. arch. (kl. 587, blok C, 1. posch.), valeria.lesnakova@stuba.sk
  

REFERÁT PRE VZŤAHY S VEREJNOSŤOU:
Valéria Kocianová, Mgr. (kl.708, blok C, 3. posch.), valeria.kocianova@stuba.sk
Andrej Bisták, Ing. (kl. 314, blok C, 3. posch.), andrej.bistak@stuba.sk
Jozef Urbánek, Ing. (kl. 726, blok C, 3. posch.), urbanek@svf.stuba.sk

INTERNÁ KOMUNIKÁCIA:
Ing. Ľubica Erdélyiová (kl. 578, blok C, 1. posch.) lubica.erdelyiova@stuba.sk


6. EKONOMICKÉ ODDELENIE:
Želmíra Mihalíková, Ing. (kl. 294, blok C, 2. posch.), vedúca ekon. oddelenia
zelmira.mihalikova@stuba.sk


Plán a rozpočet:
Jana Pániková, Ing. (kl. 259, blok C, 2. posch.), jana.panikova@stuba.sk,

Finančná učtáreň:
Kristína Beňová,PhDr. (kl. 729, blok C, 2. posch.), kristina.benova@stuba.sk
Ľubica Hegerová (kl. 208, 2. posch.), lubica.hegerova@stuba.sk
Emília Šišovská (kl. 208, 2. posch.), emilia.sisovska@stuba.sk

Štátna pokladnica:
Monika Bežuchová (kl. 562, blok C, 2. posch.), monika.bezuchova@stuba.sk
Aneta Langová, Ing. (kl. 722, blok C, 2. posch.), aneta.langova@stuba.sk

Referát pracovných ciest:
Elena Nagyová (kl. 497, blok C, 2.posch.) - zahraničné prac. cesty, elena.nagyova@stuba.sk

Referát podnikateľskej činnosti:
Alena Noskovičová, (kl. 500, blok C, 2. posch.), alena.noskovicova@stuba.sk
Alexandra Grachova, Ing. (kl. 500, blok C, 2. posch.), alexandra.grachova@stuba.sk

Pokladnica:
Mária Kozánková (kl. 469, blok C, 0. posch.), maria.kozankova@stuba.sk

Správa majetku:
Erika Révayová (kl. 474, blok C, 2. posch.), erika.revayova@stuba.sk


 

7. MZDOVÉ ODDELENIE:

vedúca: Mgr. Nadežda Fondrková, (kl. 477, 3. posch.), nadezda.fondrkova@stuba.sk

Referát ekonomiky práce
Eva Oslayová (kl. 493, blok C, 3. poch.) eva.oslayova@stuba.sk
Magdaléna Tomová, Mgr. (kl. 629 a 510, blok C, 3. posch.), magdalena.tomova@stuba.sk

Mzdová učtáreň:
Janka Kišoňová, (kl. 475, 3. posch.), janka.kisonova@stuba.sk

 

8. ODDELENIE PREVÁDZKY:

vedúci: Ing. Miroslav Gramblička (kl. 481, 326) miroslav.gramblicka@stuba.sk, vedúci

Ivan Jaslovský (kl. 481, blok C, 1. posch.), ivan.jaslovsky@stuba.sk
Mária Štefaneková (kl. 468, 476, blok C, 1. posch.), maria.stefanekova@stuba.sk - centrálny sklad
Andrea Unčíková (kl. 468, blok C, 1. posch.), andrea.uncikova@stuba.sk

 

Remeselníci:

elektrikár: 
František Mogyorosi (kl. 302)
Jaroslav Juráš

vodoinštalatér, zámočník: (kl. 261)
Milan Hirš
Jozef Fischer

údržbár: (kl. 300)
Ľuboš Zelinka

stolár: (kl. 300)
Igor Setvák 

rýchlovýťahy: (kl. 307, 0903 403 546)
Peter Šebesta
Jozef Popeňažník

domovník: 
Milan Hirš (kl. 266)

upratovačky:
blok C: (kl. 201)
blok B: (kl. 203)

plaváreň, blok B, suterén:
vrátnica (kl. 329)
miestnosť plavčíkov (kl. 509)
miestnosť strojníkov (kl. 330)  

výmenníková stanica:
Milan Hirš (kl. 525)

vrátnica:
blok B: (kl. 523)
blok C: (kl. 524) 

samostatný odborný technický pracovník:
Ondrej Tóth (kl. 328), ondrej.toth@stuba.sk


Referát BOZ, PO a CO:

BOZ, PO, CO: Ing. Ján Štefko (0903 753 917)