Prejsť na obsah
Celofakultné pracoviská
Kočovce panoráma

Prevádzka Učebno-rekreačného zariadenia SvF v Kočovciach sa riadi príslušnými podmienkami aktuálneho COVID Automatu podľa lokality. Rešpektujte, prosím, že prevádzkové podmienky ubytovania, stravovania a aktuálna kapacita v daných turnusoch bude stanovená podľa platných podmienok a aktuálnej situácie. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie môže byť turnus zrušený alebo môžu byť obmedzené niektoré služby. Prevádzka sa bude riadiť pokynmi RÚVZ. Podmienky sa môžu zmeniť aj pred nástupom na školenie alebo rekreáciu, a to aj zásadne. Prednosť majú zamestnanci STU a rodiny zamestnancov s deťmi. V rámci prijímacieho konania pri nástupe v režime OTP prevádzkovateľ má právo aj povinnosť požadovať predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností (O - očkovaný, T - testovaný, P - po prekonaní). Do dokladu je ubytovateľ oprávnený nahliadnuť. V prípade, že všetky osoby pred ubytovaním nebudú vedieť tieto skutočnosti preukázať, nebudú ubytované a pobyt bude stornovaný bez náhrady.

Od roku 1967 je kaštieľ aj park v Kočovciach v užívaní Stavebnej fakulty STU v Bratislave a slúži ako učebno-rekreačné zariadenie s možnosťou usporiadania konferencií, seminárov, výučby študentov, ale v nemalej miere je využívané aj v oblasti sociálnej starostlivosti o zamestnancov.

Učebno-rekreačné zariadenie Kočovce Učebno-rekreačné zariadenie Kočovce


Informačný leták PDF

Prevádzkový poriadok PDF

Cenník platný od 1.6.2020 PDF