Prejsť na obsah
Celofakultné pracoviská

Centrálne laboratóriá (CL) SvF STU boli zriadené 1.9.2008. Laboratóriá sú dislokované v Bratislave-Trnávke, Technická 5, kde majú v rámci pozemkov STU vyčlenený areál. V areáli CL SvF STU sa nachádzajú 2 objekty, ktoré sú v správe SvF a tvoria Centrálne laboratóriá SvF.

Tieto objekty sú:

  • Laboratórium nosných konštrukcií,
  • Laboratórium pozemných stavieb.

Centrálne laboratóriá SvF

Centrálne laboratóriá sú organizačnou zložkou Stavebnej fakulty a ich právne postavenie vyplýva z organizačného členenia Stavebnej fakulty STU.

Hlavné oblasti pôsobenia predstavujú nasledovné činnosti:

  • vedecko-výskumná,
  • pedagogická,
  • vývojová,
  • normotvorná,
  • konzultačná,
  • školiaca,
  • expertízna a posudková,
  • činnosti v oblasti skúšobníctva.

Adresa

Technická 5, 821 04 Bratislava (mapa)


Zoznam zamestnancov

poverený vedením:
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD., tel.: 02/ 32 888 323, peter.kyrinovic@stuba.sk

vedúci laboratória nosných konštrukcií:
Ing. Vladimír Priechodský, PhD., tel./fax: 433 36 100, 0903 462 904, vladimir.priechodsky@stuba.sk

výskumný pracovník:
Ing. Miroslav Pecník, tel.: 02/433 36 100, miroslav.pecnik@stuba.sk

technický pracovník:
Ing. Igor Farinič, tel.: 02/433 36 100, igor.farinic@stuba.sk