Prejsť na obsah
Katedra architektúry

Autoreferát dizertačnej práce

Predkladateľ: 

Ing. Filip Bránický
Katedra architektúry
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

 

Inovácie v riadení územnoplánovacích procesov

 

na získanie akademického titulu „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“

 

Zobraziť autoreferát

 

Autoreferát dizertačnej práce

Predkladateľ: 

Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová
Katedra architektúry
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

 

Príspevok k riešeniu neinvazívnych zásahov v oblasti technických zariadení budov pri pamiatkovo
chránených objektoch

 

 
na získanie akademického titulu „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“

Zobraziť autoreferát

 

Autoreferát dizertačnej práce

Predkladateľ: 

Ing. arch. Ing. Roman Ruhig
Katedra architektúry
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

 

Príspevok k integrácii medzipriestorov pri obnove bytového fondu
z 50. - 80. rokov 20. storočia.

 

na získanie akademického titulu „philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“

 

Zobraziť autoreferát