Prejsť na obsah
Katedra architektúry

 

OTÁZKY NA ŠTÁTNU SKÚŠKU I-PSA 2020

 

Študijný odbor:

5.1.4 Pozemné stavby

5.1.1 Architektúra a urbanizmus

Študijný program:

3631 Pozemné stavby a architektúra

 

Stiahnuť otázky

PRIHLÁSENIE ŠTUDENTOV I-PSA NA DP PRÁCU  NA KARCH V ROKU 2021/2022

hosť. Prof. Ing. arch. Pavol Paňák

1. Mário Valkovič, Bc.  

2. Cindy Baloghová, Bc. 

3. Ľubomír Magerčák, Bc. 

4. Katarína Klapáková, Bc. 

5. Jessica Tatranská, Bc. 

 

hosť. Prof. Ing. arch. Juraj Hermann

1. Roman Oškrobaný, Bc. 

2. Eva Kováčová, Bc. 

3. Jana Rudiková, Bc.

4. Peter Vašíček, Bc. 

 

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.

1. Štrbová Veronika, Bc.  

2. Michaela Solčianska, Bc. 

3. Daniel Végh, Bc. 

4. Tereza Kralovičová, Bc. 

 

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.

1. Barbora Porkertová, Bc. 

2. Simona Rosinská, Bc.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.

1.  Ivana Demáková, Bc. 

2. Sára Grmanová, Bc. 

3. Juraj Sirka, Bc.

4. Beáta Cíbiková, Bc. 

 

Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

1. Patrik Čačala, Bc. 

2. Urban Rainer, Bc. 

3. Slávka Kolejáková, Bc. 

4. Lászlo Géza, Bc.  (opakovaný z 2021) 

5. Katarína Drgoňová, Bc. 

6. Peter Kubica, Bc.

Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.

1. Adam Bašista, Bc. 

2. Oliver Papai, Bc.

Ing. arch. Iľja Skoček

1. Richard Bohony 

2. Michal Dinda, Bc. 

3. Peter Sárosfai, Bc. 

4. Matúš Kravčík, Bc. 

 

Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.

1. Tomáš Kadlec, Bc. 

2. Dajana Goda, Bc. 

3. Barbora Šimečková, Bc. 

4. Boris Balázs, Bc.

 

Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.

1. Matej Slivka, Bc. 

 

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD.

1. Samuel Szkuban, Bc.

2. Dúbravka Peter, Bc.  

3. Jakub Vrábel, Bc.

4. Matúš Zajac, Bc. 

5. Katarína Lexmannová, Bc. (opakovaná)

 

Ing. Filip Bránický, PhD.

1. Karmen Kovačičová, Bc. 

2. Gračková Kristína, Bc. 

3. Ščigulinský Martin, Bc. 

 

Ing. Ing. arch. Roman Ruhig, PhD.

1. Petra Naňo, Bc. 

2. Girašková Mária, Bc. 

3. Kristián Karlík, Bc. 

4. Viktória Baťalíková, Bc.

 

 

Pre prihlásenie kontaktujte vybratého školiteľa mailom. V prílohe mu zašlite Vaše portfólio. Po akceptovaní a vzájomnej dohode s pedagógom, a následne nahláste na pilarpavol@gmail.com, ktorí Vás priradí do zoznamu