Prejsť na obsah
Katedra architektúry

 

OTÁZKY NA ŠTÁTNU SKÚŠKU I-PSA 2020

 

Študijný odbor:

5.1.4 Pozemné stavby

5.1.1 Architektúra a urbanizmus

Študijný program:

3631 Pozemné stavby a architektúra

 

Stiahnuť otázky

PRIHLÁSENIE ŠTUDENTOV I-PSA NA DP PRÁCU  NA KARCH V ROKU 2020/2021

 
hosť. prof. Ing. arch. Pavol Paňák

1. Šišková Zuzana

2. Husár Dávid

3. 

 

hosť. prof. Ing. arch. Juraj Hermann

4. Peter Králik

5.

6.

 
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

7. Baltazár János -opakovaný

8.

9.

 
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.

10. Juliana Tafernerová 

11. Barbora Greschnerová

12. Stanislava Zverinová 

13. Lucia Balúchová 

14. Simona Ladňáková - opakovaná

 
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. 

14.

15.

16.

 

Ing. arch. Ilľja Skoček

17. Michal Dinda

18. Jana Jakubičková

19.  Viktória Miklósová

 

Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.

20

21.

22.

 
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

23. Zuzana Nemcová 

24. 

25. 

 
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.

26.  Jozef Petrík- opakovaný 

27. Marek Stračina

28. 

 

Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.

29.

30

31.

           

Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.

32. Jakub Franko

33. Lukáš Suržin 

34.

  

Ing. arch. Michal Bogár

35.

36.

37.

 

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD.

38. Bc. Ľudmila Jančíková 

39. Peter Koporec

40. Katarína Lexmannová