Prejsť na obsah
Katedra architektúry
  VEDÚCI KATEDRY:
  Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch. PhD.
  jarmila.husenicova@stuba.sk
  klapka: 545, 646
  č.dv./posch.: 1908/19; 1911/19

 

 

  ZÁSTUPCA VEDÚCEJ KATEDRY:

pre pedagogiku
  Kuráň Jozef, Ing. Ing. arch., Mgr. art., PhD. 
  jozef.kuran@stuba.sk
  klapka: 607
  č.dv./posch.: 1905/19

ZÁSTUPCA VEDÚCEJ KATEDRY:

pre vedu a výskum 

 

SEKRETARIÁT:
Slezáková Lenka, Mgr.
lenka.slezakova@stuba.sk
klapka : 607
č.dv./posch.: 1907/19