Prejsť na obsah
Katedra betónových konštrukcií a mostov


Ponúkané služby katedry pre prax:

 • Diagnostika a prehliadky mostov (hlavné prehliadky, mimoriadne prehliadky) – pasportizácia porúch, vypracovanie výkresov porúch v súlade s TP 061, prehliadky mostov aj s využitím dronov, resp. horolezcov.
 • Prepočty zaťažiteľnosti mostov a budov
 • Expertízna činnosť – odborné posudky
 • Tvorba technických predpisov, technických noriem a špecifikácií, vypracovanie expertných stanovísk k technickým normám.
 • Nezávislé kontrolné statické výpočty, audity projektovej dokumentácie.
 • Projekty nových mostov, projekty sanácie a zosilnenia mostov.
 • Zaťažovacie skúšky mostov
 • Návrh monitoringu mostov, sledovanie vibrácií, pomerných pretvorení, priehybov a pootočení NK mostov
 • Vývoj a výskum, nové materiály GFRP, FRP, nové konštrukčné prvky a stavebné dielce. Vybavenie laboratória umožňuje skúšať prvky až do dĺžky 20 metrov.
 • Stanovenie mechanických vlastností materiálov, deštruktívne aj nedeštruktívne.
 • Sprostredkovné doplnkové geodetické merania, fotogrametria, 3D skener,
 • BIM modely

 

     

Diagnostika mostov a inžinierskych konštrukcií si často vyžaduje aj pomerne náročné úkony v relatívne nehostinnom prostredí a počasí. Sme schopní sa vysporiadať takmer s čímkoľvek o čom svedčí aj naša, tzv. Patresova osmička, ktorú sme pripravili v presvedčení, že ten kto ju už zvládol, patrí medzi veteránov tejto oblasti. Nie len preto, lebo to zvládol, ale zjavne má za sebou už množstvo diagnostík, keďže takýmto situáciám sa normálne vyhýbate, avšak niekedy sa tomu vyhnúť nejde.