Prejsť na obsah
Katedra betónových konštrukcií a mostov

Katedra betónových konštrukcií a mostov organizuje dve celoslovenské konferencie s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konajú každé dva roky. Sú nimi Betonárske dni, ktoré sa konajú v párnych rokoch od roku 1994.

Druhou významnou konferenciou je konferencia Sanácia betónových konštrukcií, ktorá sa koná v nepárnych rokoch od roku 1997 na zámku v Smoleniciach.

Okrem týchto konferencií, ktoré sa konajú pravidelne, katedra organizovala počas svojej existencie už viacero seminárov a oborných podujatí. Jedným z najväčších podujatí s bohatou zahraničnou účasťou bola napríklad konferencia Navrhovanie betónových konštrukcií podľa eurokódov, ktorá sa konala v roku 2011 v Bratislave. Konferencia bola vedená v angl. jazyku.