Prejsť na obsah
Katedra betónových konštrukcií a mostov

Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií usporadúva seminár Sanácia betónových konštrukcií už od roku 1997. Od roku 2009 je spoluorganizátorom seminára katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU v Bratislave, ktorá založila tradíciu organizácie tohto podujatia v kongresovom centre SAV v zámku  Smolenice.

Cieľom seminára je umožniť stretnutie širokej odbornej komunity z oblasti sanácie betónových a murovaných konštrukcií. Na tomto odbornom a spoločenskom stretnutí informujú prednášatelia zo Slovenska a zahraničia o stave a príčinách porúch betónových a murovaných konštrukcií, nových technológiách a materiáloch, pripravovaných a realizovaných sanáciách. V rámci diskusie je dostatočný priestor na výmenu informácií a skúseností. Dôležitou súčasťou seminára sú aj osobné stretnutia počas prestávok a spoločenského večera. Počas seminára sa koná tiež výstava dodávateľských, výrobných, projekčných a iných firiem, ktorých činnosť súvisí s problematikou sanácie betónových a murovaných konštrukcií.

Na seminári sa pravidelne stretávajú výrobcovia a dodávatelia materiálov a strojných zariadení na sanáciu a ochranu betónových a murovaných konštrukcií, výrobné a dodávateľské organizácie a podnikatelia z oblasti sanácie betónových a murovaných konštrukcií, projekčné, výskumné a vývojové pracoviská, stredné odborné a vysoké školy,  skúšobné ústavy a laboratóriá, investori, pracovníci štátnych orgánov a územnej samosprávy.

Rokovania prebiehajú v nasledujúcich odborných sekciách:

-          Chyby a poruchy betónových a murovaných konštrukcií

-          Diagnostika a skúšanie betónových a murovaných konštrukcií

-          Materiály na sanáciu

-          Technologické postupy sanácie

-          Zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií

Bližšie informácie o seminári nájdete na stránkach ZSBK.