Prejsť na obsah
Katedra betónových konštrukcií a mostov

je vytvoriť príležitosť na odborné, informačné a spoločenské stretnutie slovenskej a českej betonárskej komunity.

Konferencia sa koná vždy v párnych rokoch už od roku 1994, pričom jej neoddeliteľnou súčasťou je aj spoločenský večer, sprievodná výstava či exkurzia na vybranú stavbu.

BETONÁRSKE DNI vytvárajú platformu pre stretnutie:

  • výrobcov, dodávateľov a odberateľov cementu, betónu, výstuže, materiálov na ochranu a sanácie betónových konštrukcií a murovacích prvkov,

  • projekčných, výrobných a dodávateľských organizácií a podnikateľov z oblasti monolitických a montovaných betónových konštrukcií, ako aj výroby stavebných dielcov,

  • výskumných a vývojových pracovísk, stredných odborných a vysokých škôl, skúšobných ústavov a laboratórií,

  • investorov, pracovníkov v normotvornej činnosti, štátnej správy a územnej samosprávy.

Konferencia má aj svoju vlastnú webstránku: www.betonarskedni.sk