Prejsť na obsah
Katedra geodézie

 

Katedra geodézie

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

usporiada

konferenciu s medzinárodnou účasťou 

Logo IPG 2019

s tematickým zameraním

 

GEODETICKÉ ČINNOSTI
V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE

 

Termín konania
30. mája 2019

 

Miesto konania
Bratislava, Stavebná fakulta, miestnosť B319 (BAT)