Prejsť na obsah
Katedra geodézie
  Logo IPG 2021
 

IPG 2021 je v poradí piatou konferenciou organizovanou Katedrou geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave z oblasti inžiniersko-priemyselnej geodézie. Konferencia nadväzuje na konferencie  organizované v dvojročných intervaloch v rokoch 2013 až 2019 s cieľom pokračovať v sérii konferencií, ktoré sú tematicky zamerané na vybranú problematiku tejto disciplíny. Vzhľadom na aktuálnosť problematiky, požiadavky praxe, a pripravované, resp. schválené  nové legislatívne predpisy je tohtoročná konferencia smerované na oblasť legislatívnych úloh v rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra SR ako aj v stavebníctve.

   
   
 

Rokovací jazyk:

  slovenský
 
  Konferencia je zahrnutá do plánu dlhodobého vzdelávania autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.