Prejsť na obsah
Katedra geodézie

  Logo IPG 2021
 

Registrácia účastníkov konferencie  

Registrácia účastníkov

  Registrácia účastníkov je možná len prostredníctvom Konferenčného systému. 
 

Záväzné termíny:

  Úhrada účastníckeho poplatku do: 05.10.2021

 

   
 

Účastnícky poplatok:

 

vložné - prezenčná alebo dištančná forma

(prihlásenie do 05.10.2021

48,00 Eur
  Cena vložného je vrátane DPH.

 

 

Úhrada účastníckého poplatku:

 

Prevodným príkazom na účet organizátora.

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 70000 84162/8180 (Štátna pokladnica)

IBAN: SK74 8180 0000 0070 0008 4162

BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol:  0122001121

Špec.symbol: IČO účastníka                       KS: 0308

Do poznámky uveďte meno a priezvisko účastníka / účastníkov.