Prejsť na obsah
Katedra geodézie
  Logo IPG 2021
 

Odborný garant:

  prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
   
 

Organizačný garant:

  doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
   
 

Organizačný výbor:

  doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD., Ing. Pavol Kajánek, PhD. 
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Ing. Katarína Leitmannová
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 

Ing. Dušan Ferianc
Slovenský spoločnosť geodetov a kartografov

  Ing. Ingrid Geisseová
Komora geodetov a kartografov
 

Adresa organizačného výboru: 

  Katedra geodézie
  Stavebná fakulta STU v Bratislave
  Radlinského 11, 810 05 Bratislava
  Email: peter.kyrinovic(a)stuba.sk