Prejsť na obsah
Katedra geodézie

 

Registrácia účastníkov

   
Registrácia do 9.9.2020, do 23:59 hod. 
 

Záväzné termíny:

  Úhrada účastníckeho poplatku do: 9.9.2022
Ubytovanie účastnikov konferencie organizátor nezabezpečuje.

 

   
 

Účastnícky poplatok:

  vložné  45,00 Eur (vrátane DPH)
   
 
 
Vzhľadom k tomu,že sme platcami DPH, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade odhlásenia zo seminára uhradený poplatok nebude možné vrátiť.
  V cene vložného sú zahrnuté organizačné a školiace matariály, účasť na seminári a  občerstvenie. Cena vložného je vrátane DPH.

 

 

Úhrada účastníckého poplatku:

 

Prevodným príkazom na účet organizátora.

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN: SK7481800000007000084162   BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol:  0122002122
Poznámka: AGK2022 - PC58

Po zaplatení účastníckeho poplatku, Vám bude vystavený daňový doklad – faktúra, ktorá bude zaslaná poštou na Vami uvedenú adresu. Vyplnením osobných údajov na tejto prihláške udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z..